VraagWijzer ArbeidsomstandighedenVraagWijzer Arbeidsomstandigheden

Bondige antwoorden op veelgestelde vragen

Online

Online

Omschrijving

Met de online VraagWijzer Arbeidsomstandigheden vindt u via een vraag-en antwoordmethodiek snel een antwoord en oplossing op veel-voorkomende vragen over arbo & veiligheid. De nadruk ligt op praktische problemen waarmee u in uw werk te maken heeft. De VraagWijzer Arbeidsomstandighedenstelt u in staat om snel, eenvoudig en begrijpelijk antwoord te geven op veelvoorkomende vragen van bijvoorbeeld het personeel van uw bedrijf of andere (interne) klanten. Zonder deskundige te zijn! De informatie is eenvoudig doorzoekbaar op trefwoord en makkelijk te exporteren en door u zelf te bewerken.

De vraag- en antwoorddatabank Arbeidsomstandigheden bestaat uit 2 modules:

  • Module: Arbo Algemeen
    Deze module bevat elementaire informatie met betrekking tot de dagelijkste veiligheid en gezondheid binnen een bedrijf. Onderwerpen zoals de taken en verantwoordelijkheden van de preventie-medewerker en de bevoegdheden en de werkwijze van de Arbeidsinspectie passeren de revue. Maar ook het maken, onderhouden en gebruiken van de RI&E, BHV, de RSI-problematiek en de belangrijkste ontwikkelingen en vraagstukken rondom de Arbowet worden behandeld.
  • Module: Arbo Specifiek
    De veiligheid van het werk staat tegenwoordig hoog op de agenda. En niet alleen omdat de wetgeving allerlei eisen stelt aan een veilige omgeving. Ook het idee dat veilige werkomstandigheden uiteindelijk hun geld opleveren speelt een rol. In de module Arbo specifiek passeren de belangrijkste thema’s uit onder andere de arbeidsveiligheid, (kantoor)ergonomie en lichamelijke belasting kort de revue. Ook wordt stilgestaan bij en het werken met gevaarlijke stoffen. Wat is het verschil tussen giftige en schadelijke stoffen? Wat zijn de wetten en regels ten aanzien van het werken met gevaarlijke stoffen en wat zijn de risico’s?

Voor wie is de VraagWijzer Arbeidsomstandigheden geschikt?
Deze VraagWijzer is met name geschikt voor de staffunctionaris zoals P&O’ers, (beginnende) arbocoördinatoren en/of preventiemedewerkers met arbozorg in het pakket of OR leden verantwoordelijk voor het arbeidsomstandighedenbeleid. Kortom voor iedereen die vanuit zijn functie te maken heeft met arbo & veiligheid in de breedste zin van het woord.

Er is ook een VraagWijzer HR beschikbaar. Deze bestaat uit vier modules (pensioenen, arbeidsvoorwaarden, in-en uitstroom en ziekte & reďntegratie).

Wij kunnen u tevens de volgende titels aanraden:

VraagWijzer HRM

VraagWijzer HRM

HR - modules

Arbobeleid in de praktijk RI&E in de praktijk
Vakmedianet gebruikt cookies om bepaalde voorkeuren te onthouden en af te stemmen op uw vakmatige interesse. Meer informatie over het gebruik van cookies.