ArbeidsomstandighedenbesluitArbeidsomstandighedenbesluit

Tekstuitgave, tekst per 1 januari 2014

Serie Tekstuitgaven Arbeidsomstandigheden

Redactie: Vakmedianet

Boek

Boek

Omschrijving

Met deze uitgave beschikt u over een volledige actuele tekst van het Arbeidsomstandighedenbesluit. In het Arbeidsomstandighedenbesluit vindt u de concrete arbeidsomstandighedenregelgeving waar u in de praktijk aan moet voldoen.

De uitgave is geactualiseerd in januari 2014.

Nieuw in 2014:
De volgende bijlagen zijn opgenomen:

  • Bijlagen I en II bij Richtlijn 90-269-EEG (Richtlijn handmatig hanteren van lasten PbEG L156) / 207
  • Bijlage I en II bij Richtlijn 92-57-EEG (Richtlijn tijdelijke en mobiele bouwplaatsen) / 209
  • Bijlage I bij Richtlijn 92-8-EEG (Richtlijn zwangere werkneemsters PbEG L 348) / 211
  • Bijlage bij Richtlijn 94-33-EEG (Richtlijn jongeren PbEG L 216) / 215
  • Bijlage II bij richtlijn 98-24-EG (Richtlijn chemische agentia) / 219
  • Bijlage Ien II bij Richtlijnnr. 2006-25-EG (Richtlijn kunstmatige optische straling)/ 221
  • SZW-lijst van kankerverwekkende stoffen en processen

Aanvullende informatie

Voor aanvullende info en uitgebreide artikelgewijze toelichting kunt u de volgende bron raadplegen:

Bestellen

U heeft keuze uit de volgende bestelmogelijkheden:

Boek

Boek, maart 2014, 280 pagina's, 1e druk, garenloos gebrocheerd, ISBN 9789462152069

Los exemplaar, € 42,95 (incl. btw).
Abonnement, € 89,95 (excl. btw).
Van de serie verschijnt jaarlijks een update; u ontvangt bij een abonnement automatisch een actuele versie van de 3 tekstuitgaven.

Wij kunnen u tevens de volgende titels aanraden:

Praktijkboek Arbeids≠omstandig≠heden 2015

Praktijkboek Arbeids≠omstandig≠heden 2015

Handleiding voor werknemers, onder≠nemings≠raden en VGW(M)-commissies

Arbo Wetgeving & Actuali≠teiten≠dag

Arbo Wetgeving & Actuali≠teiten≠dag

Snel op de hoogte van de meest recente ont≠wikke≠lingen in de Arbowet

Arbeids≠omstandig≠heden≠wet

Arbeids≠omstandig≠heden≠wet

Tekstuitgave, tekst per 1 januari 2014

Vakmedianet gebruikt cookies om bepaalde voorkeuren te onthouden en af te stemmen op uw vakmatige interesse. Meer informatie over het gebruik van cookies.