Polytechnisch Zakboek 52e druk

Omschrijving

Het Polytechnisch Zakboek is al meer dan 80 jaar een onmisbare
vraagbaak voor technici uit vele vakgebieden. Het bevat een unieke
verzameling gegevens in de vorm van definities, formules, tabellen,
schema’s en grafieken.De introductie van de Eurocodes heeft
grote gevolgen gehad voor deze 52e druk van het boek. Alle
onderwerpen zijn volledig afgestemd op deze systematiek. Ook is er
nieuwe informatie toegevoegd over (onder andere) impregneren,
trillingsisolatie, wrijving, slijtage en smering. Daarnaast is een
groot deel van het boek nu ook bruikbaar in Vlaanderen.

De meest opvallende wijziging is ongetwijfeld het grotere formaat
(geen echt zakboek meer) en de vernieuwde opmaak van het boek.
Hierdoor is het aflezen van figuren en tabellen een stuk
eenvoudiger geworden.

Praktisch
Het nieuwe Polytechnisch Zakboek is praktischer dan ooit:
– Teksten zijn korter en bondiger
– Hoofdstukindeling is overzichterlijker
– Afstemming van informatie voor de dagelijkse praktijk

Meer aandacht voor duurzaamheid
Het nieuwe boek gaat in op:
– ontwerpconcepten voor duurzaam bouwen
– rekeninstrumenten
– grondstoffen
– duurzame bouwmaterialen

Voordelen voor u
– onmisbaar vanwege verplichte Eurocode systematiek
– alle naslaginformatie van diverse technische vakken gebundeld in
slechts één boek.
– tabellen duidelijker leesbaar door groter formaat.
– betrouwbaar, compleet, actueel en onafhankelijk

Wat critici zeggen over het boek
Ir. Pi&#232rre Leijendeckers, Prof. Em.
Installatietechniek
Het Polytechnisch Zakboek is “veeltalig” en biedt een
veelheid en verscheidenheid aan technische informatie. Handig om
bij de hand te hebben in allerlei dagelijkse voorkomende situaties,
waarin een goed begrip van de eigen en andermans taal van groot
belang is.”

Ir. Guus Schwippert, Directeur Arthur’s Consultancy
“Een uitermate complete en betrouwbare bron die onnodig zoeken
en controle van de kwaliteit van de informatie overbodig maakt.
Bovendien verwijst dit boek bij ieder hoofdstuk naar relevante
vakboeken.”

Guido De Roeck, Katholieke Universiteit Leuven
“Technische kennis wordt op een leesbare, beknopte maar toch
kwantitatieve manier aangeboden. Met het Polytechnisch Zakboek
heeft men een encyclopedie onder de arm.”

Frans van Herwijnen, Algemeen Directeur ABT bv
“Uitermate handig bij de eerste fase van het constructief
ontwerp of om de uitkomst van een uitgebreide berekening te
controleren.”

Het Polytechnisch Zakboek is ook verkrijgbaar op cd-rom:
Klik hier
als u alleen de cd-rom wilt bestellen!

Netwerkversie
Er is ook een netwerkversie beschikbaar.
Neem voor meer infomatie over de netwerkversie contact op met de
klantenservice, telefoonnummer 070 304 67 77.

Naar boven