Praktijkgids Sociale Zekerheid 2015Praktijkgids Sociale Zekerheid 2015

Een onmisbare gids over alle regelingen op het gebied van sociale zekerheid

De Praktijkgidsen, editie 2015

dhr. Drs. R.J. van Woerden, mw. A.H. Rebel, mr. N. Ridder, dhr. C.W.G.M. Dekkers FFP MFP, mw. mr. A.M.C. Daniels-van Saase, Mr. K.W. Bruggeman

BoekOnline

Boek en Online

Omschrijving

In deze Praktijkgids komende wettelijke regelingen aan bod die betrekking hebben op premieheffing, ziekte- en arbeidsongeschiktheidsuitkeringen, re-integratie, werkloosheid, verzekering van ziektekosten en andere onderwerpen. Bij alle regelingen is de contractuele relatie tussen werkgever en werknemer, en vooral ook de manier waarop daarmee in de praktijk wordt omgegaan, in belangrijke mate bepalend voor de toepassing van de sociale zekerheidswetgeving. De werknemer heeft op zijn beurt, als hij aanspraak wil maken op een uitkering of voorziening, onder andere te maken met het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV), de gemeente of de Sociale Verzekeringsbank (SVB).
Deze publicatie geeft niet alleen een duidelijke en overzichtelijke weergave van de regels waarmee men rekening moet houden, maar ook een groot aantal tips en voorbeelden die aan de dagelijkse praktijk en aan rechterlijke uitspraken zijn ontleend.

De publicatie is geschreven vanuit de optiek van de werkgever of degene die namens hem personeelsaangelegenheden behartigt, zoals de personeelsfunctionaris of -adviseur. Het is echter ook goed bruikbaar voor anderen die in de praktijk met wet- en regelgeving op het gebied van de sociale zekerheid te maken hebben. Voor de volledigheid is ook aandacht besteed aan de WMO en de Participatiewet.

Aan de orde komen o.a.:

  • Verzekerings-en premieplicht werknemers-en volksverzekeringen
  • Controle en begeleiding van zieke werknemers
  • De re-integratieverplichtingen van werkgevers en werknemers
  • Arbeidsongeschiktheidsregelingen (ZW en WIA)
  • Ontslag en werkloosheid (WW)
  • Volksverzekeringen
  • Zorgverzekeringswet
  • WMO en Participatiewet
  • Internationale aspecten van de sociale zekerheid

In de editie 2015 zijn de wijzigingen in de sociale zekerheidswetgeving verwerkt die zich in de loop van 2014 hebben voorgedaan, evenals de wijzigingen die op 1 januari 2015 in werking zijn getreden. In deze editie zijn ook de aanpassingen per 1 januari 2015 in het basispakket van de verplichte zorgverzekering opgenomen. Het verplichte eigen risico in de zorgverzekering is in 2015 verhoogd naar € 375. De grootste wijzigingen in 2015 zijn: de nieuwe WMO, de Participatiewet, de Wet langdurige zorg en de Wet Werk en Zekerheid (WWZ). De AWBZ is per 1 januari 2015 ingetrokken. Deze materie is nu geregeld in de Wlz, de Wet langdurige Zorg en de Zorgverzekeringswet. De WWB (Bijstand) is opgegaan in de Participatiewet.
Verder is in deze editie weer een aantal gerechtelijke uitspraken toegevoegd en zijn alle bedragen en premiepercentages aangepast naar de stand van zaken per 1 januari 2015.

Aanvullende informatie

Van de Praktijkgids Sociale Zekerheid verschijnt één maal per jaar een update in boekvorm. Wanneer u een abonnement afsluit, krijgt u ook toegang tot de online omgeving van dit boek aangevuld met jurisprudentie en de vraag en antwoord module. De online omgeving wordt regelmatig geactualiseerd en is dus altijd up to date. Ook ontvangt u maandelijks een update per e-mail.
www.praktijkgidssocialezekerheid.nl

Bestellen

U heeft keuze uit de volgende bestelmogelijkheden:

Boek

Boek, maart 2015, ca. 600 pagina's, Garenloos gebrocheerd, ISBN 9789462152793

Abonnement, € 248,- per jaar (excl. btw).
Inclusief online toegang tot www.praktijkgidssocialezekerheid.nl
Los exemplaar, € 269,95 per stuk (incl. btw).

Extra: Online toegang met PW De Gids Vakbase

  • Jaarabonnement op PW De Gids Vakbase voor € 239,40 (excl. btw)

Wij kunnen u tevens de volgende titels aanraden:

PW De Gids Vakbase

PW De Gids Vakbase

Snel naar betrouwbare antwoorden op alle denkbare HR-vragen

e-mail­nieuws­brief PW De Gids

e-mail­nieuws­brief PW De Gids

Gratis actueel HR vaknieuws

Sociale Zaken Actueel
Vakmedianet gebruikt cookies om bepaalde voorkeuren te onthouden en af te stemmen op uw vakmatige interesse. Meer informatie over het gebruik van cookies.