Praktijkgids Sociale Zekerheid 2014Praktijkgids Sociale Zekerheid 2014

Een onmisbare gids over alle regelingen op het gebied van sociale zekerheid

De Praktijkgidsen, editie 2014

dhr. Drs. R.J. van Woerden, mw. A.H. Rebel, mr. N. Ridder, dhr. C.W.G.M. Dekkers FFP MFP, mw. mr. A.M.C. Daniels-van Saase, Mr. K.W. Bruggeman

BoekOnline

Boek en Online

Omschrijving

In de Praktijkgids Sociale Zekerheid treft u alle regelingen op het gebied van de sociale zekerheid aan. Deze regelingen worden niet alleen uitvoerig beschreven, maar ook voortdurend geplaatst in de context van de relatie tussen werkgever, werknemer en uitvoeringsorgaan. De nadruk ligt op onderwerpen die bij u als werkgever de meeste vragen oproepen of waarmee veel problemen kunnen ontstaan.

Aan de orde komen:

 • verzekerings- en premieplicht werknemers- en volksverzekeringen;
 • nieuwe Wet beperking verzuim en arbeidsongeschiktheid vangnetters (BeZaVa);
 • de Werkhervattingskas (Whk), die sinds 1 januari 2014 volledige van kracht is;
 • kortdurende ziekte en (langdurige) arbeidsongeschiktheid van uw werknemer;
 • controle en begeleiding van zieke werknemers;
 • ontslag en werkloosheid;
 • re-integratie;
 • de zorgverzekeringswet, AWBZ en de WMO;
 • de Wet Werk en Bijstand, IOAW en IOAZ;
 • AOW en kinderbijslag;
 • internationale aspecten;
 • de mogelijkheden van het aantekenen van bezwaar of beroep tegen beslissingen van een uitvoeringsorgaan;
 • overzicht van uitkeringsbedragen.

In de editie 2014 zijn de wijzigingen in de sociale zekerheidswetgeving verwerkt die zich in de loop van 2013 hebben voorgedaan, evenals de wijzigingen die op 1 januari 2014  in werking zijn getreden. Aan bod komt de verhoging van de AOW-leeftijd, de beperking van het percentage brutoloon dat belastingvrij voor het pensioen kan worden gespaard, en de wijzigingen in premiekortingsregelingen. U vindt in deze editie ook een puntsgewijs overzicht van de voorgenomen wijzigingen in de AWBZ en Wmo per 2015.
De Wet beperking ziekte verzuim en arbeidsongeschiktheid (BeZaVa) is per 1 januari 2014 volledig in werking getreden. Deze wet moet de instroom van werknemers uit de Ziektewet in de WIA indammen. De wet geldt nu ook voor diverse categorieën flexwerkers.

In deze editie zijn ook de aanpassingen per 1 januari 2014 in het basispakket van de verplichte zorgverzekering opgenomen. Het verplichte eigen risico in de zorgverzekering is voor 2014 verhoogd naar € 360.
En natuurlijk zijn aan deze publicatie ook weer een aantal recente gerechtelijke uitspraken op het gebied van sociale zekerheid toegevoegd.

Aanvullende informatie

Van de Praktijkgids Sociale Zekerheid verschijnt één maal per jaar een update.
 

PW De Gids Vakbase
U kunt ook direct een jaarabonnement nemen op PW De Gids Vakbase. U heeft dan onbeperkte toegang tot de ruim 30.000 HR vakartikelen online. Zo kunt u snel en makkelijk betrouwbare antwoorden vinden op vele denkbare HR-vragen. Dagelijks geactualiseerd! Toegankelijk vanaf elke locatie. 
Na uw bestelling ontvangt u een mail met de inloggegevens. Kijk voor meer informatie op www.pwdegidsvakbase.nl

Bestellen

U heeft keuze uit de volgende bestelmogelijkheden:

Boek

Boek, maart 2014, ca. 600 pagina's, Garenloos gebrocheerd, ISBN 9789462151192

Abonnement, € 237,- per jaar (excl. btw).
Los exemplaar, € 265,- per stuk (incl. btw).

Extra: Online toegang met PW De Gids Vakbase

 • Jaarabonnement op PW De Gids Vakbase voor € 239,40 (excl. btw)

Wij kunnen u tevens de volgende titels aanraden:

Sociale Zaken Actueel e-mail­nieuws­brief PW De Gids

e-mail­nieuws­brief PW De Gids

Gratis actueel HR vaknieuws

PW De Gids Vakbase

PW De Gids Vakbase

Snel naar betrouwbare antwoorden op alle denkbare HR-vragen

Vakmedianet gebruikt cookies om bepaalde voorkeuren te onthouden en af te stemmen op uw vakmatige interesse. Meer informatie over het gebruik van cookies.