Praktijkgids Arbeidsrecht 2014Praktijkgids Arbeidsrecht 2014

Arbeidsrechtelijke zaken goed uitoefenen in de praktijk

De Praktijkgidsen, editie 2014

Mr. drs. Mark Diebels e.a.

Boek

Boek

Omschrijving

In de Praktijkgids Arbeidsrecht vindt u de informatie die u nodig heeft om arbeidsrechtelijke zaken in de praktijk goed te kunnen uitoefenen. De toepassing van wettelijke rechten en plichten staat in deze publicatie centraal en u krijgt diverse tips en voorbeelden.

Aan de orde komen:

  • arbeidsvoorwaarden waaronder de arbeidsovereenkomst;
  • flexibele arbeidscontracten en andere alternatieve overeenkomsten inzake de arbeid;
  • rechten en plichten van werkgever en werknemer;
  • loon, vakantie en verlof;
  • ziekte, arbeidsongeschiktheid en re-integratie;
  • arbeidsomstandigheden, aansprakelijkheid en arbeidstijden;
  • einde van de arbeidsovereenkomst, waaronder opzegging, ontslag op staande voet, ontbinding


Editie 2014 is aangepast aan alle wijzigingen van het afgelopen jaar, zoals hierna deels is opgesomd.

Het kabinet heeft aangekondigd de WW en het ontslagrecht te wijzigen. De concrete plannen liggen echter nog bij de Raad van State en worden pas openbaar na aanbieding bij de Tweede Kamer.

De beleidsregels van het UWV betreffende ontslagaanvragen wegens het bereiken van de AOW-gerechtigde leeftijd zijn aangescherpt. Er werd geconstateerd dat werkgevers de AOW-gerechtigde werknemers na beëindiging van de arbeidsovereenkomst via opzegging een nieuw contract aanboden maar dan voor bepaalde tijd.

Met ingang van 1 januari 2014 treedt het premiedeel van de Wet beperking ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid vangnetters in werking. Doel van deze wet is om werkgevers ook verantwoordelijk te maken voor de re-integratie van de zogenoemde vangnetters.

Het kabinet heeft de regeling calamiteiten WW voorgesteld. In deze nieuwe regeling zijn zowel de huidige werktijdverkortingsregeling als de regeling onwerkbaar weer ondergebracht. Beoogde ingangsdatum is 1 september 2014.

Ook zijn in deze editie weer diverse recente rechterlijke uitspraken uit het afgelopen jaar opgenomen.

Aanvullende informatie

Van de Praktijkgids Arbeidsrecht verschijnt één maal per jaar een update.

Bestellen

U heeft keuze uit de volgende bestelmogelijkheden:

Boek

Boek, december 2013, 670 pagina's, NUR-code: 807, garenloos gebrocheerd, ISBN 9789462151147

Abonnement, € 237,- per jaar (excl. btw).
Los exemplaar, € 265,- per stuk (incl. btw).

Wij kunnen u tevens de volgende titels aanraden:

PW De Gids Vakbase

PW De Gids Vakbase

Snel naar betrouwbare antwoorden op alle denkbare HR-vragen

HR-wetgeving actuali≠teiten≠dag

HR-wetgeving actuali≠teiten≠dag

U leert de recente en komende wets≠wijzi≠gingen kennen

Social media in de HR-praktijk

Social media in de HR-praktijk

Uw HR-beleid versterken

Vakmedianet gebruikt cookies om bepaalde voorkeuren te onthouden en af te stemmen op uw vakmatige interesse. Meer informatie over het gebruik van cookies.