Praktijkgids Arbeidsrecht 2015Praktijkgids Arbeidsrecht 2015

Arbeidsrechtelijke zaken goed uitoefenen in de praktijk

De Praktijkgidsen, editie 2015

Mr. dr. Mark Diebels e.a.

Boek

Boek

Omschrijving

In de Praktijkgids Arbeidsrecht vindt u de informatie die u nodig heeft om arbeidsrechtelijke zaken in de praktijk goed te kunnen uitoefenen. De toepassing van wettelijke rechten en plichten staat in deze publicatie centraal en u krijgt diverse tips en voorbeelden.

Aan de orde komen:

  • arbeidsvoorwaarden waaronder de arbeidsovereenkomst;
  • flexibele arbeidscontracten en andere alternatieve overeenkomsten inzake de arbeid;
  • rechten en plichten van werkgever en werknemer;
  • loon, vakantie en verlof;
  • ziekte, arbeidsongeschiktheid en re-integratie;
  • arbeidsomstandigheden, aansprakelijkheid en arbeidstijden;
  • einde van de arbeidsovereenkomst, waaronder opzegging, ontslag op staande voet, ontbinding

Editie 2015 is aangepast aan alle wijzigingen van het afgelopen jaar, zoals hierna deels is opgesomd. De belangrijkste daarvan is uiteraard de Wet Werk en Zekerheid. In twee delen (per 1 januari 2015 en per 1 juli 2015) veranderen veel aspecten van het arbeidsrecht. Met name het ontslagrecht wordt met deze nieuwe wet ingrijpend gewijzigd. Niet alleen de route van ontslag verandert maar ook de regels rond ontslagvergoedingen worden anders. Daarnaast vinden er ingrijpende wijzigingen plaats bij het contract voor bepaalde tijd. Werknemers komen eerder dan voorheen in aanmerking voor een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd.

Voor de praktijk zijn de wijzigingen in de Wet arbeid en zorg en de Wet aanpassing arbeidsduur nog van belang. De situaties waarin de werknemer recht heeft op vormen van verlof worden namelijk aanzienlijk uitgebreid en geflexibiliseerd. Zowel het zwangerschapsverlof, het bevallingsverlof, het ouderschapsverlof en het zorgverlof zullen vaker kunnen worden toegepast.

De beleidsregels van het UWV betreffende het afspiegelingsbeginsel zijn tenslotte per 1 april 2014 veranderd: er wordt verplicht gesteld eerst afscheid te nemen van AOW-gerechtigden in uitwisselbare functies, voordat wordt afgespiegeld. Zo kunnen werknemers die al een vaste bron van inkomen hebben (AOW) geen arbeidsplaatsen bezet houden van anderen die loon gebruiken voor hun levensonderhoud.

Ook zijn in deze editie weer diverse recente rechterlijke uitspraken uit het afgelopen jaar opgenomen.

Aanvullende informatie

Van de Praktijkgids Arbeidsrecht verschijnt één maal per jaar een update in boekvorm. Wanneer u een abonnement afsluit, krijgt u ook toegang tot de online omgeving van dit boek aangevuld met jurisprudentie en de vraag en antwoord module. De online omgeving wordt regelmatig geactualiseerd en is dus altijd up to date. Ook ontvangt u maandelijks een update per e-mail. www.praktijkgidsarbeidsrecht.nl

Bestellen

U heeft keuze uit de volgende bestelmogelijkheden:

Boek

Boek, december 2014, 670 pagina's, NUR-code: 807, garenloos gebrocheerd, ISBN 9789462152830

Abonnement, € 248,- per jaar (excl. btw).
Inclusief online toegang tot www.praktijkgidsarbeidsrecht.nl
Los exemplaar, € 269,95 per stuk (incl. btw).

Wij kunnen u tevens de volgende titels aanraden:

HR-wetgeving actuali≠teiten≠dag

HR-wetgeving actuali≠teiten≠dag

U leert de recente en komende wets≠wijzi≠gingen kennen

Wet Werk en Zekerheid

Wet Werk en Zekerheid

Betrouwbaar naar een nieuw Arbeidsrecht

PW De Gids Vakbase

PW De Gids Vakbase

Snel naar betrouwbare antwoorden op alle denkbare HR-vragen

Vakmedianet gebruikt cookies om bepaalde voorkeuren te onthouden en af te stemmen op uw vakmatige interesse. Meer informatie over het gebruik van cookies.