Personeelsbeleid Heden en MorgenPersoneelsbeleid Heden en Morgen

Dr. A.W.T. Kampermann, Drs. J. Valk

Boek

Boek

Omschrijving

Goed personeelsbeleid is een voorwaarde voor bedrijfssucces. Die stelling is ook anno 2012 van kracht. De turbulente arbeidsmarkt, ten gevolge van de economische recessie, vereist toenemende flexibiliteit bij de inzet van capaciteit. De medewerker van de toekomst is een autonome werkondernemer die meer dan ooit tevoren met wisselingen in zijn loopbaan te maken krijgt. Werkzekerheid kan alleen ontleend worden aan het vermogen tot voortdurende competentieontwikkeling. Ook organisaties bezinnen zich fundamenteel op de toekomst waarin mensen schaars worden met het oog op de demografische ontwikkelingen. Medewerkers moeten langer en duurzaam doorwerken en meer dan ooit is strategisch personeelsbeleid daarbij de doorslaggevende factor voor de continuïteit van organisaties.

Personeelsbeleid: heden en morgen bestaat nu bijna vijftig jaar en wil wederom de sleutel zijn tot succesvol strategisch personeelsbeleid. In deze twaalfde druk zijn alle hoofdstukken geactualiseerd met nieuwe thema's die op de agenda van de HR-professional staan. Gebleven is de klassieke hoofdlijn van het stroommodel waarmee vorm en inhoud gegeven kan worden aan een personeelsbeleid dat streeft naar integratie en participatie van de mens in zijn werkomgeving.

In deze nieuwste editie krijgen naast het in-, door- en uitstroommodel, o.a. de volgende ontwikkelingen volop aandacht:

  • het uitwerken van strategische personeelsplanning om de behoefte aan capaciteit te kwantificeren en kwalificeren in termen van benodigde competenties;
  • beloningsvraagstukken en de noodzaak tot een herziening van bestaande stelsels;
  • de duurzame inzetbaarheid van medewerkers door innovatief beleid inzake de mentale en fysieke belasting van medewerkers;
  • loopbaanmanagement als belangrijk stuurinstrument voor de individuele medewerker en als onderdeel van beleid;
  • sociale innovatie en het belang van psychologische contracten;
  • herziening op de organisatie van werk mede ten gevolge van ICT;
  • de positie van HRM in organisaties, de rol van de HR-professional en toenemende in- en outsourcing van personeelsbeleid;
  • de toekomst van HRM door de toenemende automatisering van personele activiteiten met e-HRM.

De invalshoek van dit boek is de praktijk: het daadwerkelijk verantwoordelijk zijn voor het realiseren van doelstellingen. In die zin ademt de twaalfde druk nog steeds de sfeer en ambities van de eerdere edities en zijn bewust passages blijven staan die kenmerkend zijn voor de zoektocht naar verdere uitbouw en professionalisering van het vakgebied. Het boek is bestemd voor (aanstaande) HR-professionals en managers. Het biedt ook in deze editie een verhelderende blik op de soms weerbarstige praktijk waarvan duidelijk is dat kennis en kunde rondom personeel en arbeid nodig is en blijft om organisationeel succes mogelijk te maken.

Aanvullende informatie

Over de auteurs:

Dr. Albert Kampermann is werkzaam bij de Open Universiteit en heeft vele cursussen ontwikkeld op het terrein van strategisch humanresourcesmanagement, leiderschap en organisatieverandering. Als projectmanager heeft hij vormgegeven aan de Loopbaanuniversiteit, een afdeling waarin diensten en producten worden ontwikkeld voor managers en medewerkers rond loopbaanmanagement.

Drs. Jurre Valk werkt als docent Humanresourcesmanagement aan de Hogeschool van Amsterdam waar hij onderwijsprogramma's ontwikkelt, coördineert en verzorgt in o.a. strategisch HRM en de inrichting van HR-praktijken. Daarnaast begeleidt hij al jaren studenten tijdens hun praktijkstages en afstuderen. Als zelfstandig adviseur helpt hij organisaties met het bepalen en uitvoeren van de HR-agenda en begeleidt hij vakgenoten bij hun leerproces in de advieskunst.

Bestellen

U heeft keuze uit de volgende bestelmogelijkheden:

Boek

Boek, juni 2012, 332 pagina's, 12e druk, ISBN 9789013097801

Los exemplaar, € 47,50 per stuk (incl. btw).
Docentexemplaar, Gratis.
Bent u docent en wordt deze uitgave verplicht voorgeschreven, of wordt invoering van deze uitgave overwogen? Vraag dan een gratis beoordelingsexemplaar aan.
Klik hier om een docentexemplaar aan te vragen

Wij kunnen u tevens de volgende titels aanraden:

Ken- en stuurgetallen voor personeels≠management

Ken- en stuurgetallen voor personeels≠management

Bereikte resultaten meetbaar maken

In juiste banen

In juiste banen

Over integriteit en morele dilemma's

Integraal Gezond≠heids≠ma≠na≠gement

Integraal Gezond≠heids≠ma≠na≠gement

Duurzame inzetbaarheid, een praktische handleiding voor HR en Management

Vakmedianet gebruikt cookies om bepaalde voorkeuren te onthouden en af te stemmen op uw vakmatige interesse. Meer informatie over het gebruik van cookies.