Decisions by Design

Marjolijn en Edwin de Graaf

Omschrijving

Het handboek voor veranderaars en game changers om tot gedragen besluiten en betere resultaten te komen.

Decisions by Design is een eenvoudig en krachtig instrument om via actieve participatie tot de best haalbare en houdbare besluiten te komen. Vier ontwerpstappen leiden jou als veranderaar gezamenlijk en interactief met betrokkenen naar cruciale en gedragen besluiten, waarin alle verschillende perspectieven en werkelijkheden erkend zijn.

Decisions by Design
– van een opgelegde verandering naar een gedragen toekomst.
– een procesmatige benadering met een resultaatgerichte aanpak.
– focus op kwaliteit door evidence driven besluiten.


Over de auteurs

Marjolijn en Edwin de Graaf zijn de motor achter Impact Company. Impact Company faciliteert veranderaars en leiders naar succesvol organiseren met blijvende impact en meer betrokkenheid.

Naar boven