Praktijkgids Pensioenen 2016

Een onmisbare gids met alles over pensioenen. Nu en in de toekomst.

De Praktijkgidsen

dhr. C.W.G.M. Dekkers FFP MFP, dhr. Drs. R.J. van Woerden

Omschrijving

In de Praktijkgids Pensioenen vindt u actuele en betrouwbare informatie die van belang is voor staffunctionarissen die het pensioenbeleid van de organisatie in hun pakket hebben, maar ook voor iedereen die vragen heeft over dit onderwerp. De Praktijkgids is gericht op de dagelijkse gang van zaken in bedrijven en andere organisaties. De toepassing van wettelijke rechten en plichten staat centraal en u krijgt tal van handige tips en voorbeelden die ontleend zijn aan de dagelijkse praktijk.

Aan de orde komen:

  • opbouw van het Nederlands pensioenstelsel volgens het driepijlersysteem;
  • socialezekerheidsregelingen, aanvullende pensioenregelingen en privéregelingen;
  • pensioen in de toekomst;
  • aandachtspunten voor de werkgever bij pensioen;
  • rechten van de werknemer;
  • uitvoering van de pensioentoezegging;
  • fiscale behandeling van pensioenen;
  • pensioen in de jaarrekening
  • gevolgen voor pensioen van bijzondere gebeurtenissen als faillissement, ontslag en arbeidsongeschiktheid.

Jaarlijks wordt de Praktijkgids weer volledig up to date gemaakt. Een belangrijk thema van dit jaar is de behandeling van de Wet algemeen pensioenfonds die per 1 januari 2016 van kracht is. Deze wet maakt het mogelijk om bijvoorbeeld de verzekerde pensioenovereenkomst te laten uitvoeren door een pensioenfonds. Tevens wordt aandacht besteed aan de Wet pensioencommunicatie. Zo moeten werkgevers meewerken aan een betere informatieverstrekking over pensioenen aan hun werknemers. Deze veranderingen hebben invloed op de pensioenregeling en zijn verwerkt in deze vernieuwde editie van de praktijkgids.

Aanvullende informatie
Van de Praktijkgids Pensioenen verschijnt één maal per jaar een update in boekvorm. Wanneer u een abonnement afsluit, krijgt u ook toegang tot de online omgeving van dit boek aangevuld met jurisprudentie en de vraag en antwoord module. De online omgeving wordt regelmatig geactualiseerd en is dus altijd up to date. Ook ontvangt u maandelijks een update per e-mail.

www.praktijkgidspensioenen.nl

Naar boven