De gladde helling van het pensioen

Klaas Schouwstra, Rob Vinke

Omschrijving

Buitenlandse deskundigen prijzen het Nederlandse pensioenstelsel uitbundig. Tot driemaal toe verkiest internationaal HR-adviesbureau Mercer het Nederlandse pensioensysteem tot het beste van de wereld. Ook in 2011. Dat is opmerkelijk, want in Nederland zelf vinden we dat pensioen een hopeloos geval dat ontbindingsverschijnselen gaat vertonen. De onderliggende gedachte bij veel Nederlanders: ‘Met ons pensioen komt het nooit meer goed’. Tweede onderliggende gedachte: ‘De kern van het probleem ligt niet bij ons, maar bij een ander’.

Vraag je in Nederland aan gepensioneerden wat ze van hun pensioen vinden, dan hoor je nooit: ‘Ik weet precies hoe het in elkaar steekt’, maar bijna altijd zeggen ze: ‘Het is een goed pensioen, ik red me best’. Het gevoel telt zwaarder dan de kennis. Onderzoek laat zien dat nog geen tien procent van de werkende populatie precies weet wat ze aan pensioen ontvangen op hun 65ste jaar. Laat staan als ze eerder stoppen met werken of juist langer doorwerken. Medewerkers moeten goed nadenken over wat ze in een latere levensfase financieel denken nodig te hebben. Op basis daarvan kunnen ze nagaan of er met hun pensioen en AOW voldoende middelen beschikbaar komen.

Naar boven