PSA in de RI&E

Omschrijving

Duurzaam aan het werk 

Psychosociale arbeidsbelasting (PSA) is in veel organisaties een hardnekkig probleem. Met een RI&E PSA brengt u dit soort ‘zachte’ risico’s in kaart. Maar dit zorgt meestal niet voor het gewenste resultaat. U wilt dat medewerkers de knelpunten die zij in hun werk ervaren kunnen aanpakken, zodat blijvend verbetering optreedt.

Tijdens deze opleiding leert u hoe u medewerkers intrinsiek motiveert om hiermee aan de slag te gaan en wat de rol van de RI&E daarbij is. Met een goed uitgevoerde RI&E PSA helpt u uw organisatie en medewerkers gezond te houden. En dit is zeker geen verplicht nummer.

Wat leert u?

 • Het kader:
  – Wat zegt de wet?
  – Wat is PSA?
 • De verdieping:
  – De relatie met duurzame inzetbaarheid, ontwikkelperspectief en
  motivatie.
  – Hoe het zit met werkbelasting en werkstress.
  – Wat u kunt doen aan ongewenst gedrag: voorkomen en signaleren.
 • Hoe u PSA onderzoekt:
  – Welke eisen u kunt stellen aan het onderzoek.
  – U krijgt voorbeelden van een onderzoek naar PSA.
  – En hoe u daarna verder gaat met duurzaamheid als uitgangspunt
  voor het plan van aanpak.
 • Hoe dit werkt in de praktijk

Voor wie bestemd?

Deze opleiding is bedoeld voor arbo-coördinatoren, preventiemedewerkers, HR-managers en -professionals en leden van medezeggenschap me Arbo als aandachtsgebied.

Voor algemene informatie:

Ineke Rikkers
E-mailadres: opleidingenhrm@vakmedianet.nl

Incompany trainingen:

Het komt regelmatig voor dat collega’s dezelfde trainingsbehoefte hebben. In dat geval kan een incompany training een voordelige keuze zijn die meer rendement oplevert dan een open training. De trainingen kunnen volledig op uw wensen en behoeften worden afgestemd.

Neem voor meer informatie contact op met:
Ineke Rikkers
inekerikkers@vakmedianet.nl
06 265 261 26
E-mailadres: Incompanytrainingen@vakmedianet.nl

Programma

09.30 Ontvangst

10.00 Kennismaking, uitkomsten voorbereidingsopdracht, bespreken programma.

10.20 PSA in de Arbowet, het wettelijke kader

10.40 PSA, waar gaat het over. Verdieping op de deelterreinen van PSA

11.30 Hoe onderzoekt u PSA. Eisen aan het onderzoek. Duurzame verbetering als uitgangspunt voor een Plan van Aanpak

12.30 Lunch

13.30 Praktijkcases uit verschillende branches. Mogelijkheid uw eigen cases en vraagstelling in te brengen

16.15 Conclusies en leerpunten

16.30 Evaluatie en afsluiting

Docenten

Jan Booij

Jan Booij ondersteunt management, medewerkers en medezeggenschap bij het realiseren van effectieve en duurzame oplossingen op het gebied van PSA. Goed onderzoek vormt daarvoor de basis. Zowel organisatie als medewerkers profiteren van verbeteracties die voortvloeien uit een PSA-onderzoek. Jan voerde PSA-onderzoek uit in diverse bedrijfstakken.

Ik schrijf de volgende deelnemer(s) in:


Bezig met versturen
Naar boven