Arbeid en Gezondheid

Handboek over het beheersen van gezondheidsrisico’s op het werk

Omschrijving

Arbeid & Gezondheid biedt een overzicht van het spanningsveld tussen arbeid en gezondheid. Hoofdstukken van vooraanstaande experts op het gebied van verlichting, ergonomie, veiligheidskunde en cognitieve psychologie zijn opgenomen in dit handboek.

De risico’s worden steeds complexer van aard. Nieuwe gevaren in werksituaties dienen zich aan, zoals werken met genetisch gemodificeerde organismen, elektromagnetische straling in ziekenhuizen of vogelpest. De moderne bedrijfsrisico’s zijn steeds minder zichtbaar, en steeds lastiger te meten.

Het klassieke trio fysische, chemische en biologische factoren omvat veel risico’s waaraan werknemers blootgesteld kunnen worden. Maar ook de ergonomische aspecten en psychische factoren worden bij het werk van de arbospecialist betrokken. Hij draagt niet alleen technische oplossingen aan, maar ook suggesties en maatregelen om de organisatie van het werk en het individuele gedrag van werknemers te beïnvloeden. De grote uitdaging is om geïntegreerde oplossingen te vinden.

Op uitnodiging van de redactie behandelen de auteurs nieuwe wetenschappelijke ontwikkelingen uit hun kerndisciplines. Dit boek is een nuttig naslagwerk voor iedereen in het speelveld arbeid en gezondheid.

Achtergrond van de auteur(s):

  • Dr. W.J.T. van Alphen is biochemicus, gecertificeerd arbeidshygienist en hogere veiligheidskundige.Hij is parttime werkzaam als cursuscoordinator bij de Stichting Post Hoger Onderwijs Veiligheidskunde (PHOV) en heeft daarnaast een eigen adviesbureau. Tevens is hij voorzitter van de certificatiecommissie arbeidshygiene van Hobéon/SKO.
  • Ir. A.A.M. Leutscher is arbeidshygienist/hoger veiligheidskundige en werkzaam bij HumanCapitalCare.
  • H.P. Pennekamp is werkzaam als freelance tekstschrijver onder andere op het gebied van arbeidsomstandigheden.
  • Drs. K.B.J. Schreibers, Eur. Erg. is als Human Factors consultant werkzaam bij Intergo in Utrecht.


Aanvullende informatie

Het jaarboek kan eveneens gebruikt worden door post-HBO en -universitaire opleidingen van de zojuist genoemde beroepsgroepen.

Naar boven