Arbo Jaarboek 2017

Preventiegids veilig en gezond werken

D. Muis, M. van der Steeg, M. Vermeij, P. Ladage

Inclusief online toegang tot www.arbo-jaarboek.nl

Bent u docent en wordt deze uitgave verplicht voorgeschreven, of wordt invoering van deze uitgave overwogen? Vraag dan een gratis beoordelingsexemplaar aan.

Bestel

Omschrijving

Een moment van nostalgie en inspiratie. We begonnen in de jaren dertig en veertig waar ‘de arbeiders’ nog gezien werden als brokkenmakers. Ongevallen waren vooral hun eigen schuld. Maar in de jaren vijftig veranderde de toon en is preventie de nieuwe werkwijze.

Niet langer beperken de veiligheidsfunctionarissen zich tot het toezicht houden en brandjes blussen, ze denken ook na hoe ze ongevallen en gezondheidsschade moeten voorkomen. En daarbij speelt techniek een belangrijke rol. Kortom tegenwoordig zijn de verwachtingen hoog gespannen.

Inventariseert, evalueert en beheerst u de bedrijfsrisico’s?

Het Arbo Jaarboek helpt u als arbofunctionaris bij het herkennen en beoordelen van de risico’s die met het werk samenhangen. Alleen zo kan er binnen de organisatie veilig en gezond gewerkt worden.

Met het Arbo Jaarboek krijgt u:

 • beschikbare informatie over arbeidsomstandigheden op een toegankelijke manier aangeboden (uitgebreide trefwoordenlijst);
 • een overkoepelende vraagbaak met een beknopt, maar compleet overzicht van alle wijzigingen in de Arbeidsomstandighedenwet;
 • een helpende hand bij het herkennen en onderhouden van de arbozorg.

Deze editie:

Geeft inzicht in de risico’s, maatregelen, middelen, organisatie en het belang van de praktijk. Dit gebeurt in 5 delen:

 1. Organisatie en werknemers
 2. Risico’s en belastende factoren
 3. Werkplekken en -middelen
 4. Informatie en communicatie
 5. Milieu

De volgende aspecten komen hierin aanbod:

 • RI&E, risico-inventarisatie en -evaluatie
 • Gezondheidsmanagement
 • Werk- en rusttijden
 • Gevaarlijke stoffen
 • Fysieke belasting
 • Psychosociale arbeidsbelasting
 • Werkplekinrichting
 • Persoonlijke beschermingsmiddelen
 • Risicocommunicatie

Doelgroep:
Preventiemedewerkers en arbocoördinatoren

Onder redactie van:
P. Ladage, D. Muis, ing. M. van der Steeg, M. Vermeij

Aanvullende informatie

Van het Arbo Jaarboek verschijnt één maal per jaar een update in boekvorm. Wanneer u een abonnement afsluit, krijgt u ook toegang tot de online omgeving van dit boek aangevuld met jurisprudentie en de vraag en antwoord module. De online omgeving wordt regelmatig geactualiseerd en is dus altijd up to date.
www.arbo-boek.nl

Naar boven