Arbo Pocket Wegwijzer 2017

Editie 2017

mr. H. Koenders

Zomeraanbieding: t/m 30 september van € 47,20 voor € 35,20!

Abonnement voor 2 pockets (Wegwijzer en Wet- en regelgeving)

Omschrijving

Goede arbeidsomstandigheden zijn van groot belang voor een organisatie. Het voldoen aan de Arbowet is in veel gevallen niet meer voldoende.
Daarom biedt deze bondige en informatieve gids over arbozorg een bundeling van praktisch hulpmiddelen om direct aan de slag te gaan met het aanpakken van:

  • risicoinventarisatie- en evaluatie;
  • de rol van de preventiemedewerker
  • Voorlichting
  • Inrichting van arbeidsplaatsen
  • Het werken met buitenlandse werknemers en jeugdigen;
  • De inspectie SZW: het laten uitvoeren van inspecties;

Verder bevat het handige checklists, procedures, schema’s en nuttige adressen.
In dit boek staat de goede zorg voor arbeidsomstandigheden op de eerste plaats en daarna komen zaken als wetgeving en aansprakelijkheid aan de orde.

Nieuw in 2017

Medio 2017 zal de Arbowet aangepast worden met betrekking tot de deskundige ondersteuning. De positie van de ondernemingsraad wordt versterkt als het gaat om de aanstelling van een preventiemedewerker in het bedrijf. Ook wordt de positie van de bedrijfsarts versterkt. Deze regelgeving zou reeds in 2016 ingevoerd worden, maar de behandeling in de Tweede en Eerste Kamer heeft langer geduurd dan verwacht. Deze is pas eind 2016 afgerond. Daarnaast zal begonnen worden met het openbaar maken van inspectiegegevens.

Daarom krijgt u:

  • Instrumenten om een zo goed mogelijke zorg voor arbeidsomstandigheden te realiseren.
  • Hulp bij het vormgeven van een goed zorgsysteem.
  • Inzicht in de ‘technische’ aspecten van de arbeidsomstandigheden, waarbij wordt aangesloten bij de systematiek van het Arbobesluit.
  • De juridische kaders in beeld, waardoor u weet waaraan u moet voldoen en welke risico’s ene organisatie loopt als dit niet het geval is.

Sla twee vliegen in 1 klap!

Met een Arbo Pocket abonnement sla je twee vliegen in 1 klap. U ontvangt naast Arbo Pocket Wet- en Regelgeving ook Arbo Pocket Arbowegwijzer. Op deze manier krijgt u vanuit twee invalshoeken onmisbare informatie op het arbo gebied voor een interessante prijs.

Doelgroep:

Dit boek is een leidraad voor iedereen die binnen een organisatie belast is met de zorg voor arbeidsomstandigheden, zoals het management, de arbocoördinator en de preventiemedewerker.

Naar boven