Arbo Pocket Wet- en regelgeving 2017

Editie 2017

dr. J.R. Popma

Abonnement voor 2 pockets (Wegwijzer en Wet- en regelgeving)

Bent u docent en wordt deze uitgave verplicht voorgeschreven, of wordt invoering van deze uitgave overwogen? Vraag dan een gratis beoordelingsexemplaar aan.

Bestel

Omschrijving

Dit is dé praktische hulpbron voor iedereen die te maken heeft met arbo, maar er niet een dagtaak aan heeft. Op deze manier kunt u uw kennis onderhouden en uitbreiden.

De Arbo Pocket Wet- en regelgeving bevat het wettelijk kader van arbo:

  • de Arbeidsomstandighedenwet;
  • het Arbeidsomstandighedenbesluit;
  • de Arbeidsomstandighedenregeling.

De wetteksten worden toegelicht en van commentaar voorzien, waarbij de auteur ingaat op de rechten, bevoegdheden en plichten van de werkgever en de werknemer. Daarnaast krijgt u een compleet overzicht en inhoudsbeschrijving van alle AI-bladen en arbocatalogie

Nieuw in 2017
Begin 2017 is de Arbowet op een aantal punten opnieuw gewijzigd. Hoewel de wijzigingen pas op 1 juli 2017 in werking treden, is in deze Arbo Pocket uitgegaan van de gewijzigde wet. Een overzicht van alle wijzigingen is opgenomen in hoofdstuk 5 en in de integrale tekst van de wet in hoofdstuk 13 zij de wijzigingen dit in werking zullen treden op 1 juli 2017 cursief opgenomen.

Bent u verantwoordelijk voor arbo?
Dit is dé praktische hulpbron voor iedereen die te maken heeft met met arbo, maar er niet hun dagtaak aan hebben. Op deze manier kunt u uw kennis onderhouden en uitbreiden.

Denk daarbij aan: preventiemedewerkers,arbocoördinatoren, veiligheidsdeskundigen, personeelsfunctionarisen, directies en or-leden.

Sla twee vliegen in 1 klap!
Met een Arbo Pocket abonnement sla je twee vliegen in 1 klap. U ontvangt naast Arbo Pocket Wet- en Regelgeving ook Arbo Pocket Arbowegwijzer. Op deze manier krijgt u vanuit twee invalshoeken onmisbare informatie op het arbo gebied voor een interessante prijs.

Doelgroep:
Dit boek is een leidraad voor iedereen die binnen een organisatie belast is met de zorg voor arbeidsomstandigheden, zoals het management, de arbocoördinator en de preventiemedewerker.

Naar boven