Arbobeleid in de praktijk

De preventiemedewerker aan het werk

mr. H. Koenders, P.J. Diehl

Omschrijving

U bent benoemd als preventiemedewerker. Na het volgen van een cursus bent u weer terug in de realiteit van iedere dag en zal u nu echt aan de slag moeten!

Met dit praktische boek komt u als preventiemedewerker stap voor stap te weten wat er moet gebeuren om tot concrete plannen voor verbetering te komen. Communicatie speelt hierbij een belangrijke rol, omdat de preventiemedewerker steeds meer het centrale aanspreekpunt voor arbeidsomstandigheden binnen het bedrijf is.

Om veranderingen in de organisatie in te voeren zal u veel moeten praten. In dit deel staat bedrijfsvoering centraal.

Uw krijgt:

  • hulp bij het effectief fungeren als vraagbaak voor de andere werknemers en de werkgever en als belangrijkste adviseur op arbogebied;
  • inzicht in de inventarisatie van knelpunten, het vaststellen van de risico’s, het benoemen van de prioriteiten;
  • de motivatie om uw ideeën te kunnen ontwikkelen om zo tekortkomingen aan te pakken en over te gaan tot het maken van concrete plannen.

Kortom een praktisch boek, zonder hoogdravende theorie. U kunt er direct mee aan de slag, of u nu werkt in een groot of in een klein bedrijf.

Doelgroep:

Alle preventiemedewerkers in Nederland. Ook: als praktische ondersteuning bij cursussen en opleidingen voor preventiemedewerkers.

Achtergrond van de auteur(s):
P.J. Diehl is manager en consultant bij Edux te Breda, examinator/docent aan de PHOV en de Hoge School Brabant.


H. Koenders
is publicist arbeidsomstandigheden en docent/examinator bij o.a. de Stichting Post Hoger Onderwijs Veiligheidskunde.

Naar boven