Arbojaarboek 2022

Preventiegids veilig en gezond werken

D. Muis, ing. M. van der Steeg, P. Ladage

Omschrijving

Het Arbojaarboek is bedoeld voor een ieder die verantwoordelijk is voor veilig en gezond werken binnen een organisatie. Niet alleen de werkgever, maar vooral ook de arbocoördinator en preventiemedewerker die zich bezighouden met het opzetten en het onderhouden van de arbozorg.
Het Arbojaarboek helpt u als functionaris bij het herkennen en het beoordelen van de risico’s die met het werk samenhangen. Daarbij worden ook mogelijke oplossingen aangeboden.

De volgende onderwerpen komen onder meer aan bod:

● RI&E, risico-inventarisatie en -evaluatie
● Gezondheidsmanagement
● Werk- en rusttijden
● Gevaarlijke stoffen
● Fysieke belasting
● Psychosociale arbeidsbelasting
● Werkplekinrichting
● Persoonlijke beschermingsmiddelen
● Risicocommunicatie

Doelgroep:
Preventiemedewerkers en arbocoördinatoren

Naar boven