Arbowetgeving voor P&Oérs.

Handlding voor de praktijk

Serie Actueel Recht voor P&O

Omschrijving

P&O’ers worden dagelijks geconfronteerd met regels en verplichtingen die door de arbowetgeving worden opgelegd. Toch zijn de Arbowet en de aanverwante regelgeving voor veel P&O’ers nog relatief onbekend waardoor zij regelmatig met uiteenlopende vragen zitten. Geldt de arbowetgeving ook voor werknemers die ik in het buitenland laat werken? Welke rol speelt de ondernemingsraad bij het opstellen en uitvoeren van het arbobeleid? Welke sancties kan de Inspectie SZW opleggen als de Arbowet wordt overtreden? En wat kan ik als P&O’er daartegen doen?

Uit recent onderzoek blijkt dat meer aandacht voor arbeidsomstandigheden in bedrijven leidt tot minder verzuim en minder kosten. Ook blijven werknemers langer gezond en zijn zij productiever. Zowel werkgevers als werknemers hebben dus belang bij een gezonde en veilige werkomgeving. Voor P&O’ers is het dan ook van belang dat zij weten welke rechten en plichten de Arbowet met zich meebrengt.

Dit boek maakt inzichtelijk waar P&O’ers in hun dagelijkse werkzaamheden rekening mee moeten houden als het gaat om de arbowetgeving en waar zij specifiek aandacht aan moeten besteden bij het opzetten en uitwerken van hun personeelsbeleid. Omdat de Arbowet niet op zichzelf staat maar samenhangt met andere wet- en regelgeving, zal die regelgeving ook zijdelings aan bod komen.

Voor wie is dit boek bestemd?
Voor o.a. personeelsfunctionarissen, personeelsmanagers, HR-managers, OR-leden en medewerkers op een personeelsafdeling.

 

Naar boven