De kwaliteit van milieu- en arbozorg

Bent u docent en wordt deze uitgave verplicht voorgeschreven, of wordt invoering van deze uitgave overwogen? Vraag dan een gratis beoordelingsexemplaar aan.

Bestel

Omschrijving

Bedrijven zijn verplicht een volledig of gedeeltelijk milieuzorgsysteem in te voeren. En ook de roep om arbozorg(systemen) klinkt steeds luider. Dit heeft geleid tot een consistente set van normen voor de arbo- en milieuzorgsystemen. En integratie van de milieu-, kwaliteits- en arbozorg in de bedrijfsvoering is goed mogelijk.

De kwaliteit van milieu- en arbozorg behandelt de mogelijkheden om methoden, zoals die in de kwaliteitszorg zijn ontwikkeld, ook toe te passen bij milieu- en arbozorg. De gepresenteerde aanpak gaat uit van een brede inventarisatie van de huidige situatie. Hiervoor krijgt u de handvatten aangereikt. Vervolgens beslist u in hoeverre integratie nuttig en haalbaar is. En krijgt u de instrumenten die u helpen bij de implementatie.

Het eerste deel behandelt de achtergrondontwikkeling en regelgeving. Het tweede deel heeft de vorm van een stappenplan. Via checklists, beslissingsmatricres en voorbeelden wordt beschreven hoe u een geheel of gedeeltelijk geïntegreerd besturingssysteem kunt opzetten en invoeren. Eenvoudig toetsbaar aan de ISO 9000-normen voor kwaliteitszorgsystemen, de ISO 14001-norm voor milieuzorg en de OHSAS 18001-norm voor arbozorg.

Naar boven