Gids voor vertrouwenspersonen

Een praktische handleiding

Cor van Duinhoven

Omschrijving

Vertrouwenspersonen ongewenste omgangsvormen vangen collega’s op die zijn geconfronteerd met agressie, geweld, discriminatie, pesten of seksuele intimidatie. Zij bieden een luisterend oor, adviseren over mogelijke oplossingen, begeleiden deze collega’s tijdens het – vaak langdurige en emotionele-, traject en zorgen voor nazorg en opvang.

Over het algemeen vervullen vertrouwenspersonen deze functie naast hun feitelijke taak binnen de organisatie, meestal geheel belangeloos en onder minimale condities.

Over de uitvoering van deze boeiende, veelzijdige, maar vaak ook belastende en emotionele functie gaat deze praktische handleiding, Gids voor vertrouwenspersonen.

U krijgt informatie over:

  • wetgeving
  • procedures
  • (on)mogelijkheden voor advisering, begeleiding, hulpverlening en nazorg
  • de competenties en taken
  • bevoegdheden en faciliteiten

Daarnaast komen ook de uitvoering van het werk als vertrouwenspersoon in de praktijk, de gesprekstechnieken, de do en don’ts, registratie en verslaglegging volop aan de orde.

Door de uitleg over “dubbele petten”, conflict van plichten, jurisprudentie en onterechte beschuldigingen is deze gids onmisbare vakliteratuur voor iedere vertrouwenspersoon.

Tot slot ontbreken ook de vele wetenswaardigheden over opleidingen, websites, vakliteratuur en de mogelijke gevolgen van verkeerd of onvoldoende beleid of advisering niet.

Achtergrond auteur:
Cor van Duinhoven, trainde in de afgelopen 10 jaar honderden vertrouwenspersonen van non-profit organisaties, stichtingen, overheden, productiebedrijven en zakelijke dienstverleners. Hij adviseert bedrijven over de aanpak van ongewenste omgangsvormen en sprak als gecertificeerd vertrouwenspersoon met vele mensen “in vertrouwen”.

Naar boven