Handboek Ergonomie/Human Factors 2015

Human factors voor beter leven en werken

K. Peereboom, P.A.M. van Scheijndel

Omschrijving

Ergonomie staat als vakgebied nooit stil
Wetenschappelijk onderzoek geeft steeds meer inzicht in de oorzaak van het ontstaan van gezondheidsklachten en in de maatregelen die voor het verminderen van klachten kunnen zorgen. De komende jaren wordt de inzet van ergonomie professionals alleen maar groter mede door trends en ontwikkelingen als:

 • Duurzame inzetbaarheid en mobiliteit bevorderen, langer doorwerken
 • Toename van toepassing van informatie en communicatie technologie, daarmee en daardoor vaker op andere locaties werken (het nieuwe werken) en deels ook met andere middelen werken(bijvoorbeeld tablet pc’s, smartphones)
 • Meer en beter overbruggen van culturele diversiteit, dezelfde systemen moeten in elke cultuur veilig en efficiënt toegepast kunnen worden
 • Toenemende globalisering en veranderende samenwerkingsvormen, grotendeels internetbased
 • Concurrentiekracht vergroten door creativiteit, ontwikkeling en innovatie, dat hebben wij nodig in (West-)Europa om de crisis te overwinnen

Op naar een laag ziekteverzuim en veilige, gezonde, comfortabele en efficiënte werksituaties.
Door toepassing van ergonomie worden producten, technische systemen, taken en functies zodanig gerealiseerd dat rekening gehouden wordt met kenmerken van de mens. Hierdoor wordt het werk veilig, plezierig en efficiënt.

Belangrijk is dat er een balans is tussen wat mensen moeten uitvoeren in hun werk en wat mensen kunnen uitvoeren. Alleen zo is er kans op een laag ziekteverzuim. Ook in de Arbowet is opgenomen dat het toepassen van ergonomie verplicht is.

Het Handboek Ergonomie/ Human Factors geeft u:

 • een toelichting van anatomische, fysiologische en psychologische kenmerken van de mens;
 • een uitwerking van de samenwerking tussen mensen en hulpmiddelen en betreft daarbij de omgeving waarin dit plaatsvindt (binnenklimaat, geluid, verlichting etc.);
 • ontwerpmethodieken en bij behorende ontwerpvoorbeelden.

Help uw bedrijf bij veilig, gezond en doelmatig werken!

Nieuw in editie 2015:

 • Veel hoofdstukken zijn geüpdate en de verwijzingen naar wet- en regelgeving zijn aangepast.
 • De bijlage over ergonomienormen is in zijn geheel vernieuwd en sterk uitgebreid.
 • Voor een aantal hoofdstukken zijn nieuwe auteurs met fris elan aangetrokken.
 • In een volledig nieuw hoofdstuk wordt uiteengezet hoe invulling gegeven kan worden aan comfort en comfort beleving. Hierin wordt zowel de kennis op deelgebieden als die van de hele ‘customer journey beschreven en wordt aandacht besteed aan hoe de mening van de eindgebruiker gemeten kan worden gedurende een ontwerptraject.

Om het dynamische karakter van de ergonomie tot uiting te laten komen wordt het Handboek Ergonomie tweejaarlijks uitgegeven. Op deze manier is het mogelijk nieuwe inzichten en actualiseringen van regelgeving en normen snel te verwerken en nieuwe thema’s toe te voegen.

Doelgroep:
Dit handboek kan door zowel studenten en deelnemers aan ergonomiecursussen als door ergnonomen en andere arbodeskundigen worden gebruikt. Het handboek is dus bruikbaar voor meerdere doeleinden (leerboek en naslagwerk).

Achtergrond van de auteur(s):
Redacteuren P.A.M. van Scheijndel en K.J. Peereboom zijn werkzaam als senior-adviseur ergonomie bij VHP Human Performance te Den Haag.

Naar boven