PBM gids

J. de Winter, J. Putman, O. Breure, R. Collee, R. van der Heide, W.Th.A.B. Verstraeten

Omschrijving

De PBMgids is hét naslagwerk voor het maken van de juiste keuze in het gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen. De gids biedt op een duidelijke manier inhoudelijke informatie over een veilige en verantwoorde toepassing van persoonlijke beschermingsmiddelen in relatie tot de gevaren bij de uit te voeren werkzaamheden.

In de diverse thema’s wordt zowel in algemene zin als specifiek per uitvoeringsvorm aandacht besteed aan de wettelijke bepalingen die van toepassing zijn bij de keuze en het gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen op het werk. Hierbij komt zowel de nationale als de Europese wetgeving aan de orde. Deze uitgave is bestemd voor hen die zowel direct als indirect verantwoordelijk zijn voor veilig werken en daarmee ook voor de inzet van persoonlijke beschermingsmiddelen in de onderneming.

De volgende thema’s komen aan de orde:

 • Introductie persoonlijke beschermingsmiddelen
 • Beschermende kleding
 • Hoofdbescherming
 • Oog- en gelaatsbescherming
 • Gehoorbescherming
 • Ademhalingsbescherming
 • Handbescherming
 • Voet- en beenbescherming
 • Valbeveiliging
 • Veiligheids- en gezondheidssignalering
 • Redden van hoogte of uit de diepte
 • Drijfmiddelen
Naar boven