Praktijkgids Arbeidsomstandigheden 2018

Praktische toepassing van de Arbowet

De Praktijkgidsen

C. Slagter, Dr. Ir. R. Houba, H.M.F. Janssen, ing. J.N. Schouten, mevrouw M. van Limpt, Mevrouw mr. P. Maarsen, mr. M. Diebels, mr.ing. R.O.B. Poort, mw. mr.drs. P. Maarsen, P. Settels, P. Willems, R.K. Kaasschieter, T. Prins

Inclusief online toegang tot www.praktijkgidsarbeidsomstandigheden.nl

Omschrijving

In deze praktijkgids vindt u veel informatie die van belang is voor iedere staffunctionaris met het arbeidsomstandighedenbeleid in zijn pakket, maar ook voor iedereen die vragen heeft over dit onderwerp.

De Praktijkgids is gericht op de dagelijkse gang van zaken in bedrijven en andere organisaties. De praktische toepassing van de wetgeving staat centraal en u krijgt diverse tips en voorbeelden.

Aan de orde komen:

 • Regelgeving arbeidsomstandigheden, een korte uitleg van wet- en regelgeving op het gebied van arbeidsomstandigheden en handhaving;
 • Arbothema’s, met o.a. medezeggenschap, arbodienstverlening en preventie, bedrijfshulpverlening en RI&E en plan van aanpak;
 • Arbo-items, waaronder inrichting van arbeidsplaatsen, gevaarlijke stoffen en biologische agentia, fysieke belasting, fysische factoren, arbeidsmiddelen, persoonlijke beschermingsmiddelen en psychosociale arbeidsbelasting;
 • Ziekteverzuim en re-integratie met informatie over ziekteverzuim, re-integratie van (gedeeltelijk) arbeidsongeschikten en ontslag arbeidsongeschikte of zieke werknemer;
 • Arbozorgsystemen en certificering;
 • Arbeidstijden, met uitleg over de Arbeidstijdenwet en handhaving.

Editie 2018:
De inhoud van editie 2018 is weer volledig geactualiseerd.

Aanvullende informatie:
Naast Praktijkgids Arbeidsomstandigheden zijn er nog 6 andere gidsen met de onderwerpen:

 • Ziekte en Re-integratie
 • Sociale Zekerheid
 • Personeel & Fiscus
 • Pensioenen
 • Arbeidsrecht
 • Ondernemingsraden

Klik voor meer informatie over deze titels hier >>

Van de Praktijkgids Arbeidsomstandigheden verschijnt één maal per jaar een update in boekvorm. Wanneer u een abonnement afsluit, krijgt u ook toegang tot de online omgeving van dit boek aangevuld met jurisprudentie. De online omgeving wordt regelmatig geactualiseerd en is dus altijd up to date. www.praktijkgidsarbeidsomstandigheden.nl

Naar boven