Praktijkgids Arbeidsveiligheid 2018

D. Muis, M. van der Steeg, P. Ladage

Inclusief online toegang tot www.praktijkgidsarbeidsveiligheid.nl

Omschrijving

De Praktijkgids Arbeidsveiligheid is een praktisch naslagwerk voor al diegenen die in de praktijk te maken hebben met veiligheidstaken. Juist voor HSE-professionals of personen die een opleiding volgen op het gebied van veiligheid is dit boek uitermate geschikt. Het boek geeft op een overzichtelijke wijze handreikingen voor een veilige en gezonde werkplek. Naast arbeidsveiligheid komen ook aspecten als arbeidshygiëne, ergonomie en gezondheid aan de orde. De gids behandelt in een aantal onderdelen het vakgebied Arbeidsveiligheid.

Het onderdeel beleid gaat onder andere in op:

 • Wetgeving en normering
 • Veiligheids- en gezondheidsmanagement
 • Risico-inventarisatie en -evaluatie
 • Ongevalsonderzoek
 • Arbozorg en deskundige ondersteuning
 • Veiligheidsindicatoren

Andere onderdelen zijn:

 • Arbeidsplaatsen, waarin voor verschillende werkplekken de risico’s, normen en richtlijnen en de preventieve maatregelen zijn opgenomen
 • Chemische factoren
 • Fysische factoren
 • Biologische factoren
 • Fysieke belasting
 • Arbeidsmiddelen, met aandacht voor persoonlijke beschermingsmiddelen

De HSE-professional kan ook te maken krijgen met andere veiligheidsdomeinen zoals procesveiligheid, security en transportveiligheid. In de Praktijkgids worden deze domeinen in aparte hoofdstukken kort belicht.

Abonnees kunnen de Praktijkgids ook online raadplegen met een link naar relevante wetgeving.

U krijgt:

 • inzicht in welke problematiek u kunt tegenkomen en welke risico’s daarbij aan de orde zijn;
 • een overzicht van de normen en wetgeving die van toepassing zijn;
 • hulp bij het beperken van de risico’s tot een aanvaardbaar niveau;
 • checklists en overzichten van gevaartypen voor iedere bedrijfstak.

Editie 2018
De inhoud van editie 2018 is waar nodig weer volledig geactualiseerd.

Abonnees:
Voor abonnees is de Praktijkgids ook online beschikbaar.

Doelgroep:
Primair: leidinggevenden en toezichthouders op de werkvloer die dagelijks met veiligheidsvoorschriften en -taken te maken hebben.
Secundair: voor hen die werkzaam zijn bij deskundige diensten en zij die als staffunctionaris, lid van de OR of VGW-commissie met arbeidsveiligheid te maken hebben.

Naar boven