Praktijkgids Ziekte en Re-integratie 2018

Een onmisbare gids over ziekte en arbeidsongeschiktheid van uw werknemers

De Praktijkgidsen

Omschrijving

In de Praktijkgids Ziekte en re-integratie is alle informatie opgenomen die nodig is om bij ziekte en arbeidsongeschiktheid van werknemers adequaat te handelen. In deze publicatie staan de rechten en plichten van zowel de werknemer als de werkgever in het kader van ziekte en re-integratie centraal. De informatie gaat vergezeld van voorbeelden en tips die aan de dagelijkse praktijk en aan rechterlijke uitspraken zijn ontleend.
Deze Praktijkgids is geschreven vanuit de optiek van de werkgever, maar is ook goed bruikbaar voor iedereen die in de praktijk met wet- en regelgeving op het gebied van ziekte en re-integratie te maken heeft.
Aan de orde komen onder andere:

  • Verzuimbeleid • Arbeidsomstandigheden en arbodienst
  • De eerste twee jaar van ziekte
  • Zwangerschap
  • Arbeidsongeschiktheidsregelingen
  • Re-integratie: verplichtingen en subsidies
  • Conflicthantering en procedures
  • Ontslag in relatie tot ziekte
  • Premies werknemersverzekeringen en eigenrisicodragen

De editie 2018 is aangepast aan de wijzigingen van het afgelopen jaar.

In deze editie is uitvoering aandacht besteed aan de wijzigingen in de Arbeidsomstandighedenwet en het Arbeidsomstandighedenbesluit dat per 1 juli 2017 in werking is getreden. Ook zijn weer diverse recente gerechtelijke uitspraken als voorbeeld toegevoegd.

Aanvullende informatie
Van de Praktijkgids Ziekte en Re-integratie verschijnt één maal per jaar een update in boekvorm. Wanneer u een abonnement afsluit, krijgt u ook toegang tot de online omgeving van dit boek aangevuld met jurisprudentie en de vraag en antwoord module. De online omgeving wordt regelmatig geactualiseerd en is dus altijd up to date. Ook ontvangt u maandelijks een update per e-mail.

www.praktijkgidsziekteenreintegratie.nl

Naar boven