Preventiemedewerker

Een praktische handleiding.

Ing. A.C.M. Suijkerbuijk, mr. H. Koenders, P.J. Diehl

Bent u docent en wordt deze uitgave verplicht voorgeschreven, of wordt invoering van deze uitgave overwogen? Vraag dan een gratis beoordelingsexemplaar aan.

Bestel

Omschrijving

De preventiemedewerker is inmiddels een begrip in arboland. Doordat deze functie steeds meer ‘body’ krijgt, behoort het tot één van de arboprofessionals.
De preventiemedewerker draagt samen met de andere professionals zorg voor een veilige en gezonde werkomgeving voor medewerkers. Zo helpt de preventiemedewerker de werkgever bij het verbeteren van de arbeidsomstandigheden. Onder andere om uitval van mensen, als gevolg van ongevallen of ziekte, te voorkomen. Ook zijn er steeds meer preventiemedewerkers betrokken bij het opzetten van een arbobeleid. Om deze functie goed uit te voeren heeft de preventiemedewerker behoefte aan (de juiste) informatie.

Preventiemedewerker, een praktische handleiding geeft inzicht in:

 • Wat precies de inhoud is van uw taken.
 • Waar u bronnen zoals gerelateerde literatuur en internetsites kunt vinden die u verwijzen naar hulpmiddelen en verdiepende informatie.
 • Hoe u structuur kunt aanbrengen in een geconstateerd probleem in samenwerking met verschillende deskundigen.
 • Hoe u op een menselijke, maar overtuigende manier kan zorgen dat alle niveaus in de organisatie problemen gaan aanpakken om zo beter te kunnen presteren.

Door middel van de volgende thema’s krijgt u als preventiemedewerker de basisinformatie waar u direct mee aan de slag kunt:

 • De functie van de preventiemedewerker
 • Wet- en regelgeving
 • Aansprakelijkheid
 • Arbomanagement
 • Werkplekken
 • Verzuimbeleid
 • Sociale vaardigheden

Achtergrond van de auteur(s):

J. Diehl  werkt als organisatieadviseur en hogere veiligheidskundige. Hij heeft veel ervaring met het begeleiden van managementteams bij leiderschap, visie-, verander- en implementatietrajecten projecten waar mensen in beweging komen. Hij adviseert over het vergroten van eigenaarschap van medewerkers en verhogen van de veiligheidscultuur binnen organisaties. Hij is voorzitter van de Beroepsvereniging Arbo Adviseurs (BvAA) de beroepsvereniging van preventiemedewerkers en is examinator en docent aan de opleiding van Hogere Veiligheidskundige PHOV. Als auteur schrijft hij voor diverse uitgaven over arbeidsomstandigheden, waaronder ArboProf, het Arbonormenboek, de Preventiemedewerker, Vitaliteit en duurzame inzetbaarheid..

H. Koenders is manager inspecties de directie MHC van de Inspectie SZW. Daarnaast is hij Programma Manager van het Programma bedrijven met gevaarlijke stoffen. Dit is een van de programma´s die de Inspectie SZW uitvoert. Als docent en examinator is hij verbonden aan vele opleidingen, zoals de opleiding tot hogere veiligheidskundige van de Stichting Post Hoger Onderwijs Veiligheidskunde. Daarnaast heeft hij een groot aantal publicaties op zijn naam staan, zoals het Handboek voor de Arbo- en Milieucoördinator, ArboProf en de Handleiding preventiemedewerker.

Ing. A.C.M. Suijkerbuijk is zelfstandig ondernemer op het gebied van arbeidsomstandigheden en begeleiding van bedrijven bij het opzetten en onderhouden van kwaliteits- en managementsystemen. Adviezen en begeleiding wordt gegeven op het gebied van veiligheid, arbeidshygiëne, geluid, milieu en kwaliteit. Als auteur is hij betrokken bij verschillende uitgaven over arbeidsomstandigheden zoals ArboProf, het Arbonormenboek, Handleiding Preventiemedewerker en de Preventie-medewerker in 100 vragen.

Naar boven