RI&E in 100 vragen

Serie 100 vragen

M. van der Steeg, W. Zwaard

Omschrijving

Volgens de Arbeidsomstandighedenwet is iedere werkgever verplicht om een RI&E uit te voeren binnen zijn onderneming. Het doel van de RI&E is het verkrijgen van inzicht in de gevaren op het gebied van arbeidsomstandigheden. Dit betekent dat ieder bedrijf op enig moment te maken krijgt met de RI&E.

Dit boekje gaat in op honderd veelgestelde vragen over de risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E). Geen moeilijke en abstracte verhalen, maar korte antwoorden op korte vragen. Daarbij krijgt u als lezer een indruk van waar het om draait bij het maken, onderhouden en gebruiken van de RI&E en wat u beter wel en niet kunt doen. Ook wordt ingegaan op het Plan van Aanpak en hoe dat het beste gebruikt kan worden in een organisatie of bedrijf.

U krijgt: 

  • korte antwoorden op korte vragen;
  • de do’s en dont’ s bij het maken, onderhouden en gebruiken van RI&E op een rij;
  • Inzicht in het gebruik van het Plan van Aanpak in een organisatie.

Kortom, bruikbare informatie voor iedereen die in zijn of haar werk of studie met de RI&E wordt geconfronteerd en die niet alleen wil weten waar het over gaat, maar er ook mee aan de slag wilt gaan.

Doelgroep:
Preventiemedewerkers, arbocoördinatoren, P&O-adviseurs, ondernemingsraden, VGWM-commissies, managers en ondernemers in het midden- en kleinbedrijf, en studenten zullen veel praktisch plezier van het boekje hebben.

Auteurs:
dr. W. Zwaard
ing. M. van der Steeg

Naar boven