Van Risico-inventarisatie naar Cultuurverandering

De Menselijke factor in risicomanagement

mw. C. van der Velde, W. Zwaard

Bent u docent en wordt deze uitgave verplicht voorgeschreven, of wordt invoering van deze uitgave overwogen? Vraag dan een gratis beoordelingsexemplaar aan.

Bestel

Omschrijving

Veel bedrijven en organisaties worstelen met risico’s, want risico hangt nauw samen met onzekerheid. Onvoldoende beheerste risico’s bedreigen de kwaliteit en de processen binnen de organisatie en leiden onverwacht tot schades. Om risico’s te beheersen doen bedrijven op uiteenlopende manieren aan risicomanagement.

U krijgt een een aanpak aangereikt waarmee organisaties risico’s kunnen beoordelen en beheersen. Daarbij wordt duidelijk hoe een risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) kan leiden tot:

  • het systematisch omgaan met risico’s;
  • de introductie van een managementsysteem;
  • veranderingen op het gebied van gedrag en organisatiecultuur.

Duidelijk wordt dat het nadenken over risico’s het perfecte uitgangspunt is voor cultuurverandering. Een organisatie die regelmatig haar risico’s beoordeelt, leert door het delen van kennis en ervaringen.

Daarbij is deze aanpak een stimulans voor adviseurs om hun gedachten te ordenen en hun dagelijkse werk beter te doen. Zo zorgen zij als inspirator voor beweging in het straatbeeld van een bedrijf.

 

Achtergrond van de auteur(s):

Walter Zwaard is adviseur op het gebied van risicomanagement, ongevallenpreventie, gevaarlijke stoffen en arbeidsomstandigheden. Hij publiceert regelmatig over deze onderwerpen en is als docent verbonden aan diverse post HBO en postdoctorale opleidingen.

Cecile van der Velde adviseert bedrijven over integraal gezondheidsmanagement, verzuim, veiligheidsgedrag en teamontwikkeling. Ze is kerndocent bij de Nederlandse Academie voor Arbeidswetenschappen en verzorgt bijdragen over veranderkunde, gedrag en organisatiecultuur voor diverse HBO-Master en postdoctorale opleidingen.

Masterclass van RI&E naar cultuurverandering
Deze opleiding geeft nieuwe inzichten en handreikingen om een brug te slaan tussen RI&E en cultuurverandering. U wilt namelijk niet alleen maatregelen treffen, maar werkelijke veranderingen doorvoeren! Ontwikkel tijdens deze masterclass diepgaande inzichten in de sociaalpsychologische factoren die zich binnen organisaties afspelen als het gaat om risico’s en het invoeren van maatregelen. Training van de juiste vaardigheden leiden tot het succesvol adviseren over de RI&E, managementsystemen en ontwikkeling van organisatiecultuur.
Meer informatie>>

Naar boven