Veranderen als samenspel

Een positieve kijk op het veranderen en vernieuwen van organisaties

Jaap Boonstra

Bent u docent en wordt deze uitgave verplicht voorgeschreven, of wordt invoering van deze uitgave overwogen? Vraag dan een gratis beoordelingsexemplaar aan.

Bestel

Omschrijving

Veranderen als samenspel staat op de longlist voor Managementboek van het Jaar!

Veranderen als samenspel helpt mensen die willen samenwerken aan verandering om hun organisatie te kwalificeren voor de toekomst. Het boek presenteert een spelmodel voor veranderen. Het maakt zichtbaar met welke dynamiek spelers in organisaties te maken krijgen. In elf hoofdstukken wordt het spelmodel uit de doeken gedaan. Dit model biedt houvast en inspiratie voor spelers die willen bijdragen aan diepgaande verandering en zichzelf willen ontwikkelen.

Veranderen als samenspel is geschreven voor professionals, leidinggevenden, verandermanagers, bestuurders en adviseurs die samen met anderen een rol willen spelen in het veranderen van organisaties. Het boek bereidt studenten van hogescholen en universiteiten voor op een rol als leidinggevende en professional.

Op www.veranderenalssamenspel.nl is veel aanvullend materiaal te vinden. De website bevat op dit moment:
▪ 18 presentaties
▪ 22 praktijkbeschrijvingen
▪ 30 videoclips
▪ 30 filmsuggesties
▪ 10 korte videovertellingen
▪ 12 testjes
▪ 50 spelvormen of behulpzame activiteiten
▪ 70 zelfstudievragen.

Dit materiaal kun je naar eigen inzicht gebruiken om jezelf te bekwamen als speler in verandering of in te zetten in een veranderproces waarin je een rol speelt. Je kunt dit materiaal ook als docent of trainer gebruiken in opleidingen of cursussen. Met de code uit het boek krijg je toegang tot de website. Daarnaast is er voor docenten en opleiders een werkboek beschikbaar met uitgewerkte leerdoelen, werkvormen en studieopdrachten. Dit werkboek is verkrijgbaar via docenten@vakmedianet.nl.

Over de auteur
Jaap Boonstra is hoogleraar organisatieverandering bij Esade Business School in Barcelona. In Nederland is hij verbonden aan de Nederlandse School voor Openbaar Bestuur. Hij wordt gezien als een van de meest invloedrijke adviseurs van Nederland en is auteur van meerdere boeken over organisatieverandering, organisatiecultuur en leiderschap.

Naar boven