Masterclass BRZO / ARIE

2 november 2017, 14 november 2017 - BCN Daltonlaan Utrecht Toon inschrijfopties

Omschrijving

Voorkom hoge boetes, voldoe aan de eisen

In juli 2015 is het BRZO 2015 in werking getreden. Een grote verandering in regelgeving met betrekking tot gevaarlijke stoffen. Dit besluit is de Nederlandse uitwerking van de Seveso-3 richtlijn. Bedrijven die voldoen aan de aanwijzingscriteria moeten voldoen aan de eisen die het BRZO 2015 stelt.

In 2017 komt er een nieuwe ARIE-regeling. Op dit moment is nog niet duidelijk hoe de regeling er precies uit zal zien, wat wel duidelijk is dat de bedrijven die onder de ARIE-regeling zullen vallen extra maatregelen moeten treffen, zoals het opzetten van een veiligheidsmanagementsysteem.

Voor veel elementen is er een grote overeenkomst tussen de eisen die aan deze twee groepen van bedrijven gesteld worden. In deze masterclass gaan we verder in op die specifieke elementen.
Het is voor een organisatie belangrijk om niet alleen een goed veiligheidsmanagementsysteem op te zetten, maar ook om de werking daarvan in de praktijk voortdurend kritisch te beoordelen. Het zorgdragen voor een goede veiligheidscultuur is daarbij een voorwaarde. Dit alles om hoge boetes en straffen te voorkomen.

Wat leert u?
• U weet hoe de nieuwe wet- en regelgeving in elkaar zit en wat de belangrijkste veranderingen zijn;
• U maakt kennis met het handhavingsbeleid van de inspectiediensten en het Openbaar Ministerie;
• U bent op de hoogte van ontwikkelingen die de komende jaren zullen gaan spelen bij de inspecties;
• U leert hoe u een goed functionerend veiligheidsmanagementsysteem opzet, implementeert en onderhoudt;
• U weet uit welke elementen het veiligheidsmanagementsysteem bestaat en u weet welke eisen aan de praktische invulling daarvan gegeven worden;
• U weet hoe u gevaren in kaart brengt en op welke wijze u deze gevaren kunt beheersen;
• U weet wat u wel en niet kunt met een risicomatrix;
• U bent in staat goede scenario´s op te stellen;
• U weet op welke wijze u de prestaties in praktijk kunt meten door het opstellen van kritische prestatie indicatoren
• U heeft een beeld van de onderwerpen die de komende jaren belangrijk worden, zoals veroudering van installaties, aardbevingen, veroudering van installaties en veiligheidscultuur.

Bestemd voor:
• Veiligheidskundigen, management en gespecialiseerde advocatuur.

Accreditatie

 • Waardering Hobéon SKO-AH  2 punten
 • Waardering Hobéon SKO-VK 2 punten

Voor algemene informatie:

Ineke Rikkers
E-mailadres: opleidingenhrm@vakmedianet.nl

Incompany trainingen:

Het komt regelmatig voor dat collega’s dezelfde trainingsbehoefte hebben. In dat geval kan een incompany training een voordelige keuze zijn die meer rendement oplevert dan een open training. De trainingen kunnen volledig op uw wensen en behoeften worden afgestemd.

Neem voor meer informatie contact op met:
Filiz Denizalti
filizdenizalti@vakmedianet.nl
06 265 261 26
E-mail: incompanytrainingen@vakmedianet.nl

Programma

Dag 1

09:00 uur
Ontvangst met koffie en thee

09:30 uur
Kennismaking, verwachtingen en programmatoelichting

10:00 uur
De nieuwe regelgeving

 • De Seveso-3 richtlijn
 • Het BRZO 2015
 • Het RRZO 2015
 • Wat er al van de ARIE bekend is

11:30 uur
Pauze

11:45 uur
Het veiligheidsmanagementsysteem (1)

 • PBZO
 • VBS
 • NTA 8620

12.30 uur
Lunch

13:30 uur
Het veiligheidsmanagementsysteem (2)

14:30 uur
Pauze

14:45 uur
Het opstellen van scenario´s

15:45 uur
Huiswerkopdracht scenarioschrijven

16:00 uur
Evaluatie en afsluiting

Dag 2

09:00 uur
Ontvangst met koffie en thee

09:30 uur
Bespreking huiswerkopdracht

10:30 uur
Risicobenadering, risicomatrix en arbeidshygiënische strategie

11:30 uur
Pauze

11:45 uur
Kritische prestatie indicatoren

12:30 uur
Lunch

13:30 uur
Het interne noodplan

14:15 uur
Inspectiethema´s 2016 e.v.

 • Aardbevingen
 • Veroudering van installaties
 • Verblijfsgebouwen
 • Veiligheidscultuur

15:15 uur
Pauze

15.30 uur
Inspectie en handhavingsbeleid

16:15 uur
Evaluatie en afsluiting

Docenten

Henk Koenders
Hoofd inspecties en plaatsvervangend directeur van de directie MHC van de Inspectie SZW. Daarnaast is hij lid van het managementoverleg van het BRZO+ en lid van de Programmaraad PGS. Hij is docent aan de MOSHE opleiding en examinator bij de PHOV opleiding. Daarnaast is hij auteur van diverse boeken en elektronische producten op het gebied van arbeidsomstandigheden.

Leo van Tatenhove
Teamleider bij de directie MHC. Daarnaast is hij projectleider van het BRZO+ project dat een nieuwe werkwijze voor de inspecties moet uitwerken. Leo heeft een zeer grote inspectie ervaring bij BRZO bedrijven. Samen met Henk Koenders is hij auteur van het boek “BRZO 2015 en ARIE 2015´

Opleiding Brochure Download
Opleiding Brochure Aanvraag
Opleiding Standaard

Ik schrijf de volgende deelnemer(s) in:


Bezig met versturen
Naar boven