Omgaan met gevaarlijke stoffen

11 april 2018, Utrecht Toon inschrijfopties

5 november 2018, Utrecht Toon inschrijfopties

Omschrijving

Wanneer is een stof wel en wanneer is het niet gevaarlijk? Wat zijn de effecten op de gezondheid van medewerkers? Welke maatregelen kunnen worden genomen om te borgen dat medewerkers wel veilig en gezond kunnen werken? In de media komen steeds meer voorbeelden naar buiten van situaties waarin medewerkers zich zorgen maken over hun gezondheid na jarenlange blootstelling aan gevaarlijke stoffen. De blootstelling aan chroom VI bij defensie is een voorbeeld dat we allemaal kennen. In deze cursus dag leert u op welke wijze u de gevaren van stoffen kunt herkennen aan de hand van etikettering en op welke wijze u kunt nagaan welke risico’s hieraan zijn verbonden. Vervolgens zal worden ingegaan welke stappen ondernomen moeten worden om zorg te dragen dat er veilig en gezond gewerkt kan worden met gevaarlijke stoffen. Hierbij worden u praktische handvatten gegeven. Er is niet alleen aandacht voor het herkennen van risico’s, maar er is vooral ook tijd ingeruimd hoe dit vertaald kan worden naar een praktische aanpak.

Wat leert u?

Na deze cursus dag weet u op hoofdlijnen:
• wat nodig is om gevaren van stoffen te kunnen inschatten
• welke wetgeving van toepassing is
• Wat de mogelijkheden zijn om blootstelling en risico’s van stoffen in te schatten
• Welke stappen genomen moeten worden om een gevaarlijk stoffen beleid op te zetten
• Welke informatie bronnen/hulpmiddelen/kennisbronnen ter beschikking zijn

*Tijdens deze cursusdag zal worden ingegaan op gezondheidseffecten van gevaarlijke stoffen, maar niet op de fysische aspecten zoals explosie- en brandgevaar

Bestemd voor:

• Preventiemedewerkers
• Managers met preventietaken
• Veiligheidskundigen
• VGWM/OR leden met aandachtgebied arbeidsomstandigheden.

Docenten

JOLANDA WILLEMS  is toxicoloog en arbeidshygiënist en is werkzaam binnen het Expertise Centrum Toxische Stoffen van PreventPartner. Als adviseur heeft ze ervaring met advisering op organisatie en branche en beleidsniveau in hele verschillende organisaties. Voorbeelden hiervan zijn ook terug te vinden in haar publicaties onder andere over praktische aanpak beleid biologische agentia en toxische stoffen, bedrijfsgezondheidskundige aanpak rondom Moerdijk, visualisatie van blootstelling (Pimex).

Opleiding Brochure Download
Opleiding Brochure Aanvraag
Opleiding Standaard

Ik schrijf de volgende deelnemer(s) in:


Bezig met versturen
Naar boven