Or & organisatieverandering

Type opleiding: Opleiding

Omschrijving

Weet hoe je organisatieverandering conceptueel en praktisch kunt benaderen

Economisch gaat het in Nederland voor de wind. Maar zijn alle bedrijven en instellingen echter ook gezond of voorbereid op de toekomst? Flexibilisering, robotisering, krappe arbeidsmarkt, veranderende klantenvraag en concurrentieverscherping zijn allemaal invloeden die op organisaties afkomen. Organisatieverandering kan daarom wenselijk of zelfs noodzakelijk zijn. De praktijk toont aan dat alleen ‘het sleutelen’ aan de structuur en functies niet effectief is. Het is essentieel dat er ook (of beter: juist) aandacht wordt besteed aan het draagvlak onder en het gedrag van de medewerkers.  

Voor een professionele ondernemingsraad is het belangrijk dat hij organisatieverandering zowel conceptueel als praktisch kan benaderen. Deze tweezijdige benadering staat dan ook centraal tijdens de training.  Strategie, structuur en cultuur worden daarbij op inzichtelijke en handzame wijze met elkaar verbonden, zodat de or zijn rol van volwaardige gesprekspartner glansrijk kan vervullen. 

Wat leer je?

In deze training leer je wat de rechten en plichten zijn van de ondernemingsraad op het gebied van veranderingen in organisaties. Na afloop ben je vooral in staat als or jouw eigen insteek en tactiek bij het veranderproces vast te stellen. Je weet hoe je de rol van de or bij de verandering het beste kunt uitvoeren én hoe je de achterban hierin betrekt!

Welke onderwerpen?

• Externe ontwikkelingen en organisatiestrategie
• Drie-eenheid: strategie, structuur en cultuur
• Wettelijke bevoegdheden van de ondernemingsraad
• Veranderproces: van voornemen tot uitvoering
• Or en achterbanbeleid
• Weerstand tegen verandering
• Gevolgen voor het personeel
• Praktijkcase(s)

Voor algemene informatie:
Filiz Denizalti
filizdenizalti@vakmedianet.nl of opleidingenhrm@vakmedianet.nl
06 265 261 26

Voor incompany trainingen:
Het komt regelmatig voor dat collega’s dezelfde trainingsbehoefte hebben. In dat geval kan een incompany training een voordelige keuze zijn die meer rendement oplevert dan een open training. De trainingen kunnen volledig op uw wensen en behoeften worden afgestemd.

Contact:
Filiz Denizalti
incompanytrainingen@vakmedianet.nl
of bel 06-26526126

 

Programma

10.00 uur
Kennismaking en programmatoelichting

10.15 uur
Ontwikkelingen en organisatiestrategie
• Veranderingen in de omgeving van de organisatie
• Greep op veranderingen, keuzes maken
• Huidige en gewenste situatie: een analyse
• Bevoegdheden van de or: Wet op de ondernemingsraden (WOR)

11.30 uur
Veranderproces: van voornemen naar uitvoering
• Fasen in het proces|
• Or en WOR: formeel, formalistisch of informeel
• Beïnvloedingsmomenten voor de or
• Effectieve or-strategieën
• Or en achterbanbeleid
• Gedrag en organisatiecultuur
• Weerstand tegen verandering

12.30 uur
Lunch

13.30 uur
Gevolgen voor het personeel
• Arbeidsvoorwaarden en rechtszekerheid
• Nieuwe functies, boventalligheid, inschaling en aannameprocedure
• Vervallen arbeidsplaatsen, herplaatsen, ‘gouden handdruk’ en ontslagprocedure
• Sociaal plan: inhoud en aandachtspunten
• Sociaal plan: rol or en/of vakbonden
• Praktijkcase

14.45 uur
Praktijk
• Opdrachten op basis van opgedane kennis
• Checklist ‘Beoordelen verandervoorstellen’
• Analyse van eigen stukken en feedback daarop door deskundige

16.30 uur
Evaluatie en afsluiting

Docenten

 Drs. Harry Leutscher is consultant, trainer en coach. Zijn opdrachten bestaan onder andere uit: begeleiding bij fusies, reorganisaties en overnames, harmonisatie van arbeidsvoorwaarden en samenstellen van sociale convenanten, training en coaching van ondernemingsraden, bestuurders en managementteams. 

 

Ik schrijf de volgende deelnemer(s) in:


Bezig met versturen
Naar boven