Or & organisatie(door)ontwikkeling NIEUW!!

Type opleiding: Opleiding

31 oktober 2017, BCN Daltonlaan Utrecht Toon inschrijfopties

Omschrijving

Bepaal de tactiek van jouw or!

Nu de economische crisis achter ons ligt, staan bedrijven en instellingen voor nieuwe uitdagingen. Om te kunnen overleven was het noodzakelijk om te saneren en herstructureren. Dit heeft geleid tot een groot verlies aan arbeidsplaatsen, ingrijpende functieveranderingen en het afstoten van onrendabele bedrijfsactiviteiten. Om daarmee als organisatie weer ‘in control’ te komen.

Een crisis overleven is een, maar de toekomst winnen is iets anders. Daarom is het noodzakelijk dat bedrijven en instellingen nu niet op hun lauweren gaan rusten, maar investeren in het ‘dóórontwikkelen’ van de eigen organisatie en de medewerkers die haar vormen. Dóórontwikkelen houdt in dat met een focus op effectiviteit en kwaliteit keuzes worden gemaakt over de gewenste sturingsfilosofie, klantenrelatie, organisatiecultuur, professionaliteit en leiderschapsprincipe. Om daardoor onderscheidend te zijn van de concurrenten en aantrekkelijk voor (potentiele) klanten.

Het is van belang dat medewerkers worden betrokken bij de veranderingen, zodat er acceptatie en draagvlak ontstaat. Voor de ondernemingsraad is een belangrijke taak weggelegd dit te bewerkstelligen. Ook dient de ondernemingsraad in staat te zijn om niet alleen de juiste vragen te stellen, maar vooral om een eigen mening te ontwikkelen om daarmee ‘dóórontwikkel-plannen’ goed te beoordelen, aan te vullen of aan te dragen.

Wat leer je?

In deze training leer je heel concreet wat ‘dóórontwikkelen’ voor jouw eigen organisatie betekent. En daardoor ben je als or-lid in staat een volwaardige gesprekspartner van de bestuurder op dit terrein te zijn. Naast verdieping van de materie wordt er samenhang aangebracht tussen sturingsfilosofie, klantenrelatie, organisatiecultuur, professionaliteit en leiderschapsprincipe. Je weet ook hoe je de organisatieverandering het beste kunt uitvoeren én hoe je de achterban hierin betrekt!

Bestemd voor:

  • Leden van de or
  • Leden or-commissie VGWM
  • Preventiemedewerkers

Voor algemene informatie:

Filiz Denizalti
filizdenizalti@vakmedianet.nl of opleidingenhrm@vakmedianet.nl
06 265 261 26

Voor incompany trainingen:

Roel van Rijk
Telefoon 06-20134361

Programma

09.30 uur
Ontvangst met koffie en thee

10.00 uur
Kennismaking en programmatoelichting

10.15 uur
Dóórontwikkelingen en organisatiestrategie

• Stand van zaken economie en uw marktsegment
• Stand van zaken van uw organisatie zijn omgeving
• Doorontwikkelen en (uw) organisatie(verandering)
• Rol, positie, bevoegdheden en houding van or

11.30 uur
Doorontwikkelproces: van bewustwording naar effectieve uitvoering

• Cruciale momenten in het proces
• Beïnvloedingsmomenten voor de or
• Or als volwaardige gesprekspartner
• Or en interactieve achterbanrelatie
• Focus van structuur naar organisatiecultuur

12.30 uur
Lunch

13.30 uur
Gevolgen voor en verantwoordelijkheid van medewerkers

• Sturingsfilosofie en participatie van medewerkers
• Uitdagingen voor medewerkers
• Sociale gevolgen voor medewerkers
• Sociaal plan en de rol van or en vakbonden
• Praktijkcase

14.45 uur
Praktijk

• Opdrachten op basis van opgedane kennis en inzichten
• Checklist ‘Beoordelen en beïnvloeden dóórontwikkel-ideeën’
• Analyse van eigen stukken en feedback daarop door de deskundige

16.30 uur
Evaluatie en afsluiting

Docenten

Harry Leutscher

Harry Leutscher is werkzaam als consultant, trainer en coach binnen verschillende branches. Zijn opdrachten bestaan onder andere uit: begeleiding bij fusie, reorganisaties en overname, bij invoering functiewaardering, harmonisatie van arbeidsvoorwaarden en samenstellen van sociale convenanten, training van ondernemingsraden en directie- en managementteams

Opleiding Brochure Aanvraag
Opleiding Standaard

Ik schrijf de volgende deelnemer(s) in:


Bezig met versturen
Naar boven