Or & organisatieverandering NIEUW!!

Type opleiding: Opleiding

6 november 2018, BCN Utrecht Toon inschrijfopties

Omschrijving

Bepaal de tactiek van jouw or!

Veranderingen in organisaties is op dit moment aan de orde van de dag. Trends als digitalisering en flexibilisering dagen organisaties uit om hun processen aan te scherpen. Verandering van werkprocessen en ontslagen gaan daarbij vaak hand in hand. Het sleutelen aan een organisatie is één, maar een bedrijf sterker en toekomstbestendig maken is iets anders. Het blijkt namelijk dat alleen de structuur en de werkwijze aanpassen niet het gewenste resultaat opleveren. Een echte organisatieverandering gaat gepaard met het veranderen van het gedrag van haar medewerkers; cultuurverandering dus.

Het is daarom van belang dat medewerkers betrokken worden bij de veranderingen, zodat er acceptatie en draagvlak ontstaat. Voor de ondernemingsraad is een belangrijke taak weggelegd dit te bewerkstelligen. Ook dient de ondernemingsraad in staat te zijn om niet alleen de juiste vragen te stellen, maar vooral om een eigen mening te ontwikkelen. Pas dan kunnen de veranderplannen goed worden beoordeeld.

 

Wat leer je?
In deze training leer je welke de rechten en plichten zijn van de or op het gebied van veranderingen in organisaties. Na afloop ben je vooral in staat als ondernemingsraad jouw eigen insteek en tactiek bij het veranderproces vast te stellen. Daarnaast kun je de inhoud, aandachtspunten en de rol van de or voor het sociaal plan bepalen. Je weet hoe je de rol van de or bij de verandering het beste kunt uitvoeren én hoe je de achterban hierin betrekt!

Welke onderwerpen?

  • Ontwikkelingen en organisatiestrategie
  • Huidige en gewenste situatie: een analyse
  • Bevoegdheden van de or (WOR)
  • Veranderproces: van voornemen naar uitvoering
  • Or en achterbanbeleid
  • Weerstand tegen verandering
  • Gevolgen voor het personeel
  • Praktijkcase

Voor algemene informatie:
Filiz Denizalti
filizdenizalti@vakmedianet.nl of opleidingenhrm@vakmedianet.nl
06 265 261 26

Voor incompany trainingen:
Het komt regelmatig voor dat collega’s dezelfde trainingsbehoefte hebben. In dat geval kan een incompany training een voordelige keuze zijn die meer rendement oplevert dan een open training. De trainingen kunnen volledig op uw wensen en behoeften worden afgestemd.

Contact:
Filiz Denizalti
incompanytrainingen@vakmedianet.nl
of bel 06-2652612

Alle opleidingen
Wil je alle opleidingen van ORnet in een handig overzicht? Vraag dan de opleidingengids 2018 aan!

Programma

10.00 uur
Kennismaking en programmatoelichting

10.15 uur
Ontwikkelingen en organisatiestrategie
• Veranderingen in de omgeving van de organisatie
• Greep op veranderingen, keuzes maken
• Huidige en gewenste situatie: een analyse
• Bevoegdheden van de or: Wet op de ondernemingsraden (WOR)

11.30 uur
Veranderproces: van voornemen naar uitvoering
• Fasen in het proces|
• Or en WOR: formeel, formalistisch of informeel
• Beïnvloedingsmomenten voor de or
• Effectieve or-strategieën
• Or en achterbanbeleid
• Gedrag en organisatiecultuur
• Weerstand tegen verandering

12.30 uur
Lunch

13.30 uur
Gevolgen voor het personeel
• Arbeidsvoorwaarden en rechtszekerheid
• Nieuwe functies, boventalligheid, inschaling en aannameprocedure
• Vervallen arbeidsplaatsen, herplaatsen, ‘gouden handdruk’ en ontslagprocedure
• Sociaal plan: inhoud en aandachtspunten
• Sociaal plan: rol or en/of vakbonden
• Praktijkcase

14.45 uur
Praktijk
• Opdrachten op basis van opgedane kennis
• Checklist ‘Beoordelen verandervoorstellen’
• Analyse van eigen stukken en feedback daarop door deskundige

16.30 uur
Evaluatie en afsluiting

Docenten

Harry Leutscher

Harry Leutscher is werkzaam als consultant, trainer en coach binnen verschillende branches. Zijn opdrachten bestaan onder andere uit: begeleiding bij fusie, reorganisaties en overname, bij invoering functiewaardering, harmonisatie van arbeidsvoorwaarden en samenstellen van sociale convenanten, training van ondernemingsraden en directie- en managementteams

Ik schrijf de volgende deelnemer(s) in:


Bezig met versturen
Naar boven