Praktijkopleiding Preventiemedewerker

Type opleiding: Opleiding
Niveau: Verdieping

21 november 2019, 28 november 2019, 12 december 2019, BCN Utrecht Toon inschrijfopties

Omschrijving

Met de juiste kennis en vaardigheden nog beter in uw functie

U coördineert alle arbozaken. U helpt bij het opstellen van de RI&E. U coördineert en bewaakt de voortgang van het plan van aanpak. U bent contactpersoon tussen de organisatie en externe deskundigen. U functioneert als vraagbaak op arbogebied. U onderhoudt de contacten met de Inspectie SZW. U noteert en onderzoekt de gemelde ongevallen. Een hele waslijst! En dit is slechts een greep uit uw taken als preventiemedewerker …

Bent u (net) aangesteld als preventiemedewerker? Dat is een hele verantwoordelijkheid! Dit is uw kans om met de juiste kennis en vaardigheden nog beter te worden in uw functie. In drie dagen bent u een expert! U doet niet alleen alle noodzakelijke kennis op, maar gaat tegelijkertijd aan de slag met het oefenen van de vaardigheden die u nodig heeft.

Wat leert u?

 • U kent de hoofdtaken van de preventiemedewerker;
 • U kent de huidige Arbowet- en regelgeving;
 • U kunt een RI&E en Plan van Aanpak te maken;
 • U weet hoe u draagvlak creëert door effectieve communicatie met directies,management en medewerkers;
 • U leert samenwerken met externe partijen (Arbodienst/arbo-adviseur);
 • U kunt plannen maken om het arbobeleid te verbeteren;
 • U weet hoe u kosten kunt besparen;
 • U leert risicodenken en begrijpt de relatie tussen  de RI&E en cultuurverandering.

Bestemd voor:
• Werknemers die aangesteld zijn als preventiemedewerker, maar nog geen functie als arbocoördinator hebben vervuld.
• Beginnende arbocoördinatoren.

Certificaat: U ontvangt na afloop een certificaat van deelname.

Uw cadeau
Deze opleiding is inclusief de uitgave ‘Preventiemedewerker, een praktische handleiding’ ter waarde van €47,50.

Beoordeling
Deze opleiding is voorgaande jaren door de deelnemers beoordeeld met een 8,1!

Nog verder leren? 
Masterclass van RI&E naar Cultuurverandering sluit perfect aan

Voor algemene informatie:

Deze cursus is ook per dag te volgen voor € 595,- per dag. Neemt u hiervoor contact op met Ineke Rikkers.
E-mailadres: opleidingenhrm@vakmedianet.nl

Contact voor inhoudelijke vragen:
Ineke Rikkers
E-mailadres: opleidingenhrm@vakmedianet.nl

Incompany trainingen: Het komt regelmatig voor dat collega’s dezelfde trainingsbehoefte hebben. In dat geval kan een incompany training een voordelige keuze zijn die meer rendement oplevert dan een open training. De trainingen kunnen volledig op uw wensen en behoeften worden afgestemd. U kunt er bijvoorbeeld voor kiezen om een onderdeel van deze opleiding uitgebreider te behandelen, op uw organisatie toegesneden.

Neem voor meer informatie contact op met:
Ineke Rikkers
088 – 58 40 927
E-mailadres: Incompanytrainingen@vakmedianet.nl

Programma

Dag 1

09.30 uur
Ontvangst met koffie en thee

10.00 uur
Kennismaking en programmatoelichting

10.15 uur
De taken van de preventiemedewerker

 • Per organisatie zullen de taken verschillen en deze worden met u verkend

11.00 uur
De benodigde kennis en vaardigheden

 • Basisbegrippen toegelicht
 • De relevante kennis en vaardigheden voor u
 • Risicodenken, risicotypen en bruikbare informatie over arbothema’s

Door: Walter Zwaard

12.30 uur
Lunch

13.30 uur
Arbowet, Arbobesluit en Arboregeling

 • De systeem voorschriften uit de Arbowetgeving
 • De juridische status van beleidsregels, arbocatalogi en NEN-normen
 • Wie zijn werkgever en werknemer in het kader van de Arbowet?

15.00 uur
De preventiemedewerker als spin in het web

 • De taken van de preventiemedewerker
 • De samenhang/ samenwerking met andere deskundigen
 • De positie van de preventiemedewerker in de organisatie
 • De rol van de Inspectie SZW (I-SZW)

Door: Jan Harmen Kwantes

17.00 uur
Korte evaluatie en afsluiting

Dag 2

09.30 uur
Ontvangst met koffie en thee

10.00 uur
De Risico-Inventarisatie en Evaluatie (RI&E)

 • Wanneer, hoe en met welke instrumenten kan en moet een RI&E worden uitgevoerd?
 • Leren herkennen en beoordelen van risico’s d.m.v. checklists, schattingen en vuistregels
 • Opstellen van een Plan van Aanpak

12.30 uur
Lunch

13.30 uur
De RI&E als proces

 • De organisatie rond de RI&E
 • RI&E in zeven stappen
 • De RI&E, het arbomanagementsysteem en cultuurverandering

Door: Ronald Simonis

17.00 uur
Korte evaluatie en afsluiting

Dag 3

09.30 uur
Ontvangst met koffie en thee

10.00 uur
Adviseren in arbo

 • Vaardigheden bij adviseren over arbo
 • Rollen van de preventiemedewerker
 • Effectief begeleiden van organisaties

Door: Walter Zwaard en Rob Verkerke

12.30 uur
Lunch

13.30 uur
Beweging in arbo

 • Persoonlijke arbo-uitdaging
 • Arbo-speelveld
 • Arbo-veranderingsproces
 • Omgaan met (externe) deskundigen

Door: Walter Zwaard en Rob Verkerke

17.00 uur
Evaluatie en afsluiting

Docenten

Mr. Jan Harmen Kwantes

Adviseur Safe and Healthy Business bij TNO. Hij adviseert organisaties over arbo- en sociale zekerheidsregelgeving en ondersteunt bij juridische
problemen.

Walter Zwaard

Walter is adviseur op het gebied van ongevalpreventie, gevaarlijke stoffen, arbeidsomstandigheden en risicomanagement. Hij is docent aan diverse post hbo- en postdoctorale opleidingen voor veiligheidskundigen, risico-managers en arbodeskundigen.

Ronald Simonis

Gecertificeerd Hoger Veiligheidskundige & Arbeidshygiënist, actief in het Adviseren, Detacheren, Onderzoek en Trainen op het gebied van (arbeids-)
Veiligheid & Gezondheid.

Rob Verkerke

Gecertificeerd arbeids- en organisatiedeskundige Arbodienstverlening en gespecialiseerd in veilig gedrag binnen industrie en zorg. Hij werkt zelfstandig.

Ik schrijf de volgende deelnemer(s) in:


Bezig met versturen
Naar boven