Risicomanagement

5 juni 2018, Utrecht Toon inschrijfopties

19 november 2018, Utrecht Toon inschrijfopties

Omschrijving

Bedrijven en organisaties worden tegenwoordig geconfronteerd met uiteenlopende risico’s. Niet alleen klassieke risico’s op het gebied van brandveiligheid, arbeidsomstandigheden en milieu, maar ook risico’s van nieuwe technologieën, aansprakelijkheidsrisico’s en sociale risico’s. Dat vraagt om een systematische benadering, om het structureel en samenhangend beheersen van risico’s tegen zo weinig mogelijk kosten. Zo’n aanpak is mogelijk met risicomanagement waarin ‘soft controls’ en aandacht voor gedrag en organisatie een belangrijke rol spelen. Hoe introduceert u risicomanagement in een organisatie? Hoe kunt u bestaande aanpakken integreren in de principes en modellen van risicomanagement? Welke rol speelt een risicomanagement-benadering in de ontwikkeling van de organisatiecultuur? Deze dag geeft u inzicht in het hoe en wat van risicomanagement. Daarnaast leert u welke rol een dynamische risico-inventarisatie en -evaluatie speelt binnen risicomanagement en hoe deze een risicodialoog mogelijk maakt en kan bijdragen aan de ontwikkeling van de organisatie- en veiligheidscultuur.

Deze dag leert u:

• De verschillende elementen van risicomanagement doorgronden
• de gangbare methoden en modellen voor risicomanagement begrijpen
• de relatie tussen soft controls en het omgaan met (nieuwe) risico’s doorgronden
• situationeel passende aanpakken te selecteren

Voor wie?

Deze dag is bedoeld voor arboadviseurs, arbocoördinatoren en preventiemedewerkers die risicomanagement in hun eigen bedrijf of organisatie willen invoeren of verfijnen. Die bij het managen van risico’s meer gebruik willen maken van ‘soft controls’, zoals gedragsbeïnvloeding en cultuurontwikkeling.

Deze dag vormt tevens een verdieping op de opleiding ‘van RI&E naar Cultuurverandering’, maar is ook los te volgen.

Docenten

WALTER ZWAARD publiceert en doceert al meer dan 25 jaar over het onderwerp Risicomanagement. Hij schrijft over het onderwerp in boeken, artikelen en columns. Daarnaast is hij als docent actief in workshops, cursussen en opleidingen over risicomanagement voor verzekeraars, certificeerders, risicoprofessionals en arbodeskundigen.

Opleiding Brochure Download
Opleiding Brochure Aanvraag
Opleiding Standaard

Ik schrijf de volgende deelnemer(s) in:


Bezig met versturen
Naar boven