Risicomanagement

Omschrijving

Bedrijven en organisaties worden tegenwoordig geconfronteerd met uiteenlopende risico’s. Niet alleen klassieke risico’s op het gebied van brandveiligheid, arbeidsomstandigheden en milieu, maar ook risico’s van nieuwe technologieën, aansprakelijkheidsrisico’s en sociale risico’s. Dat vraagt om een systematische benadering, om het structureel en samenhangend beheersen van risico’s tegen zo weinig mogelijk kosten. Zo’n aanpak is mogelijk met risicomanagement waarin ‘soft controls’ en aandacht voor gedrag en organisatie een belangrijke rol spelen. Hoe introduceert u risicomanagement in een organisatie? Hoe kunt u bestaande aanpakken integreren in de principes en modellen van risicomanagement? Welke rol speelt een risicomanagement-benadering in de ontwikkeling van de organisatiecultuur? Deze dag geeft u inzicht in het hoe en wat van risicomanagement. Daarnaast leert u welke rol een dynamische risico-inventarisatie en -evaluatie speelt binnen risicomanagement en hoe deze een risicodialoog mogelijk maakt en kan bijdragen aan de ontwikkeling van de organisatie- en veiligheidscultuur.

Deze dag leert u:

• De verschillende elementen van risicomanagement doorgronden
• de gangbare methoden en modellen voor risicomanagement begrijpen
• de relatie tussen soft controls en het omgaan met (nieuwe) risico’s doorgronden
• situationeel passende aanpakken te selecteren

Voor wie?

Deze dag is bedoeld voor arboadviseurs, arbocoördinatoren en preventiemedewerkers die risicomanagement in hun eigen bedrijf of organisatie willen invoeren of verfijnen. Die bij het managen van risico’s meer gebruik willen maken van ‘soft controls’, zoals gedragsbeïnvloeding en cultuurontwikkeling.

Deze dag vormt tevens een verdieping op de opleiding ‘van RI&E naar Cultuurverandering’, maar is ook los te volgen.

Certificaat: U ontvangt na afloop een certificaat van deelname.

Contact voor inhoudelijke vragen:
Ineke Rikkers
E-mailadres: opleidingenhrm@vakmedianet.nl

Incompany trainingen: Het komt regelmatig voor dat collega’s dezelfde trainingsbehoefte hebben. In dat geval kan een incompany training een voordelige keuze zijn die meer rendement oplevert dan een open training. De trainingen kunnen volledig op uw wensen en behoeften worden afgestemd. U kunt er bijvoorbeeld voor kiezen om een onderdeel van deze opleiding uitgebreider te behandelen; op uw organisatie toegesneden, bij u ‘in huis’.

Neem voor meer informatie contact op met:
Ineke Rikkers
088 – 58 40 927
E-mailadres: Incompanytrainingen@vakmedianet.nl

Programma

09:00 uur Ontvangst met koffie en thee

09:30 uur Introductie risicomanagement

10:30 uur Van dynamische RI&E naar cultuurontwikkeling

11:30 uur De invloed van soft controls op risicomanagement

12:30 uur Lunch

13:30 uur Krachtenvelden en actoren in risicomanagement

14:30 uur De rol van de risicoprofessional als adviseur

15:00 uur Plan van aanpak om risicomanagement in te voeren of te verfijnen

  • Scan huidige situatie
  • Ambities
  • Gap analyse
  • Actieplan of ‘nader te onderzoeken’

16:30 uur Afsluiting

Docenten

WALTER ZWAARD publiceert en doceert al meer dan 25 jaar over het onderwerp Risicomanagement. Hij schrijft over het onderwerp in boeken, artikelen en columns. Daarnaast is hij als docent actief in workshops, cursussen en opleidingen over risicomanagement voor verzekeraars, certificeerders, risicoprofessionals en arbodeskundigen.

Ik schrijf de volgende deelnemer(s) in:


Bezig met versturen
Naar boven