Werkdrukmanagement en PSA

7 november 2019, BCN Utrecht Toon inschrijfopties

Omschrijving

Psychosociale Arbeidsbelasting wordt gezien als een van de belangrijkste veroorzakers van verzuim in Nederland. Maar wat is nu PSA? Waar komt het vandaan? En vooral: wat zouden we eraan kunnen doen? Na heel veel en grootschalig onderzoek weten we welke stressoren er zijn en wat de invloed daarvan kan zijn op de beleving van werk. Ook weten we dat er naast stressoren energiebronnen kunnen zijn die de gevolgen van de stressoren beïnvloeden. Motivatie wordt in de nieuwste wetenschappelijke inzichten gezien als erg belangrijk om duurzaam te kunnen presteren. Maar hoe werkt dat nu in de praktijk? Wat kunnen we daar nu mee? Stressoren en energiebronnen hebben ook invloed op het gedrag van mensen. Betekent dat dan ook op ongewenst gedrag? Het nieuwe werkdrukmanagement is gebaseerd op een volwassen arbeidsrelatie. Deze relatie gaat uit van een psychologisch contract.

Wat leert u?
Tijdens deze dag leert u hoe u een Volwassen Arbeidsrelatie vorm kunt geven. HR professionals en leidinggevenden kunnen na deze dag zelfstandig een eigen methodiek opzetten. Hiervoor wordt een boekje met mogelijkheden ‘de gereedschapskist’ en een vragenlijst meegeleverd.

In een dag wordt u meegenomen in een ontdekkingsreis in deze materie.

Certificaat: U ontvangt na afloop een certificaat van deelname.

Contact voor inhoudelijke vragen:
E-mailadres: opleidingenhrm@vakmedianet.nl

Incompany trainingen: Het komt regelmatig voor dat collega’s dezelfde trainingsbehoefte hebben. In dat geval kan een incompany training een voordelige keuze zijn die meer rendement oplevert dan een open training. De trainingen kunnen volledig op uw wensen en behoeften worden afgestemd. U kunt er bijvoorbeeld voor kiezen om een onderdeel van deze opleiding uitgebreider te behandelen, op uw organisatie toegesneden.

Neem voor meer informatie contact op met:
088 – 58 40 888
E-mailadres: Incompanytrainingen@vakmedianet.nl

Programma

09.00 uur: Inloop met koffie en thee

09.30 uur: Introductie van de driehoek mens, arbeid en organisatie

10.00 uur: Wat is PSA? Geschiedenis en nieuwe inzichten

10.30 uur: Koffiepauze

10.55 uur: PSA en duurzame inzetbaarheid

11.25 uur: Mens

  • Hoe is de verhouding aangeleerd?
  • Natuurlijk gedrag
  • Hoe ontwikkelt gedrag?

12.25 uur: Lunchpauze

13.10 uur: Arbeid

  • Welke veranderingen in de arbeid zie je in jouw organisatie?
  • Wat is daarvan de invloed op de mens?

14.10 uur: Organisatie

  • Welke veranderingen zie je in jouw organisatie?
  • Wat is daarvan het gevolg voor de mens?

15.10 uur: Pauze

15.30 uur: Volwassen arbeidsrelatie

16.00 uur: Toepassen en de scan mens-werk dynamiek

16.30 uur: Einde

Docenten

Harry Tweehuysen
is al heel lang bezig met mens, arbeid en organisatie vanuit twee kanten. Vanuit de wetenschap is Harry projectleider geweest van de evidence based richtlijnen PSA en de kennisdossiers PSA in het project arbokennisnet (www.arbokennisnet.nl) en is hij medeoprichter en docent voor de opleiding Arbeidspsychologie en Organisatiedeskundige van de Nederlandse Academie voor Arbeidswetenschappen (gelieerd aan de Radboud Universiteit). Daarnaast heeft Harry veel praktijkervaring met veranderingen in organisaties en het begeleiden van PSA trajecten.

Ik schrijf de volgende deelnemer(s) in:


Bezig met versturen
Naar boven