Arbo- en verzuimbeleid in de praktijk

Klik op "Download" en de whitepaper wordt aan uw winkelwagen toegevoegd

Omschrijving

De arbowetgeving geeft een wettelijk kader voor arbeidsomstandigheden in de praktijk.

In deze whitepaper worden enkele handvatten aangereikt voor een aantal bijzondere onderwerpen op het gebied van arbo- en verzuimbeleid. Uiteraard eerst de risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) zelf: het hoe, wat en waarom.
Er is aandacht voor enkele specifieke beleidsonderwerpen, zoals Psychosociale Arbeidsbelasting en de Bedrijfshulpverlening. Afgesloten wordt met enkele speciale groepen werknemers. Daarbij komt het beleid aan de orde inzake zwangere werknemers, jeugdigen, thuiswerkers (of zoals het inmiddels in de wet wordt aangeduid: plaatsonafhankelijke arbeid), het nieuwe werken en stagiaires.

Maar eerst komt de vraag aan de orde waarom een goed arbobeleid van belang is.

Naar boven