Onderzoek: de invloed van werkkenmerken op de veranderbereidheid voor Het Nieuwe Werken

Karin Galgenbeld, Maarten Spekschate

Omschrijving

Het werkconcept HNW behelst onder andere een tijd-en plaatsonafhankelijke manier van werken die van oorsprong productiviteitsstijging van kenniwerkers als doel heeft. Dat resulteert in een onderzoek waarin de bereidheid van de diverse medewerkers wordt onderzocht met werkzaamheden van verschillende aard om te veranderen richting HNW. Kan ik werken volgens HNW, wil ik werken volgens HNW en vind het zinvol om te werken volgens HNW.

Naar boven