Een stap verder

Transformatie van onze gebouwde omgeving

Yvo Meihuizen

Omschrijving

Een stap verder, transformatie van onze vertrouwde
omgeving

Transformatie, of hergebruik en herbestemming van bestaande
gebouwen staat volop in de belangstelling. Dit is geen wonder. De
stormachtige groei van de economie en in het kielzog daarvan de
vloedgolf aan nieuwe gebouwen die over stad en land rolden, hebben
bij velen de vraag doen rijzen of we wel op de goede weg zijn met
deze ontwikkelingen. Voeg daarbij de economische crisis die sedert
2007 de economie lam legt en ziedaar: de markt ligt open voor een
nieuwe kijk op onze bouwpraktijk.

Vanuit zijn eigen praktijkervaring had de schrijver van dit boek al
wel enige notie over wat voor knelpunten er in de bouw waren
ontstaan. Maar om zich dieper in de materie te verdiepen heeft hij
verschillende deelnemers aan het bouwproces ge&#239nterviewd
en zo is er een gezamenlijk beeld ontstaan over de crisis in de
bouw en de wegen die uit deze crisis kunnen voeren. Daarom gaat dit
boek verder dan alleen een focus op de bouwwereld. Duurzaamheid en
ecologie, de wet- en regelgeving, de financiƫn en de
economie in bredere zin, maar ook de wijze waarop we gewend zijn te
werken komen alle in dit persoonlijk ge&#239nspireerde boek
aan de orde.

Voor wie
Het boek hoort thuis op de werktafel van een ieder die zich
bezighoudt met het beheer van onze gebouwde en ongebouwde omgeving,
maar de indringende wijze waarop het geschreven is, leent zich ook
bij uitstek voor politici aan wie het beheer van onze omgeving is
toevertrouwd.

Auteur
Yvo Meihuizen voltooide zijn studie bouwkunde aan de HTS in
Amsterdam. Na ervaringen te hebben opgedaan met het bouwen in
maatschappelijke zin bij de diensten voor stadsvernieuwing,
volkshuisvesting, bouw- en woningtoezicht en monumentenzorg in
Amsterdam deed hij verdere ervaring op bij diverse gemeenten en
architectenbureaus in den lande. Daarnaast was hij docent in de
bouw- en regelgeving aan de Bestuursacademie Nederland en is
momenteel nog steeds actief als freelance docent.

Naar boven