Handboek voor Toegankelijkheid

7e geheel herziene druk

M. Wijk

Vul uw Ieder(in) lidmaatschapsnummer bij opmerkingen in.

Bent u docent en wordt deze uitgave verplicht voorgeschreven, of wordt invoering van deze uitgave overwogen? Vraag dan een gratis beoordelingsexemplaar aan.

Bestel

Omschrijving

Handboek voor toegankelijkheid belicht de ergonomische aspecten bij het programmeren, ontwerpen, bouwen en beheren van buitenruimten, gebouwen en woningen.

Handboek voor Toegankelijkheid levert een belangrijke bijlage aan het denken over een voor iedereen toegankelijke omgeving: doorleefde richtlijnen voor de openbare buitenruimte, gebouwen en woningen. Het zijn richtlijnen, die in de afgelopen decennia zijn ontwikkeld en doorontwikkeld dankzij de ervaringsdeskundigheid van iedereen die in de bestaande gebouwde omgeving knelpunten ervaart.

Het Handboek voor Toegankelijkheid is hét standaardwerk voor toegankelijk bouwen en ontwerpen en bevat alles over de ergonomie van stedelijke inrichting, gebouwen en woningen.

Toegankelijkheid is een breder begrip geworden. Jaren geleden betrof het vooral de toegankelijkheid voor gehandicapten. Tegenwoordig moeten gebouwen toegankelijk zijn voor ieder individu. De eisen voor de woningbouw zijn aangescherpt voor de gebruiker van nu, maar ook voor de gebruiker van de toekomst.

Het Handboek voor Toegankelijkheid bevat alles over de ergonomie van stedelijke inrichting, gebouwen en woningen. Denk hierbij aan bewegingsruimte, verlichting, luchtkwaliteit, het overbruggen van hoogteverschillen, parkeerplaatsen, liften, gangen, zitplaatsen, voetpaden, toiletten en deuren. Daarnaast is er aandacht voor de belangrijkste keurmerken en certificaten.

Voor wie?
Het boek is bestemd voor iedereen die betrokken is of kan zijn bij het ontwerp, de inrichting en het beheer van de fysieke leefomgeving.

Het boek:
Deel A geeft achtergronden en uitgangspunten van toegankelijkheid. Hierin een definitie voor het begrip toegankelijkheid en de omschrijving van de hiervan afgeleide begrippen. Ook geeft dit deel een beschrijving hoe mensen in hun waarnemingsvermogen, begrip en handelingsvaardigheden kunnen verschillen, om duidelijk te maken, dat het zogenoemde ‘kritisch gebruik’ het meest vanzelfsprekende uitgangspunt is bij het vormgeven en inrichten van de fysieke leefomgeving.

Deel B beschrijft de grenswaarden voor alle omgevingsvariabelen die voor de zogenoemde ergonomische taakuitoefening in de gebouwde omgeving relevant zijn. Uitgangspunt is het in deel A genoemde kritisch gebruik.

Deel C, D en E geven aandachtspunten voor de maatvoering en vormgeving van respectievelijk routes, ruimten en gebruiksobjecten in buitenruimten, gebouwen en woningen die zijn gebaseerd op de grenswaarden van deel B.

Deel F geeft een overzicht van publicaties die naast de algemene richtlijnen in dit handboek als specifieke richtlijn voor de toegankelijkheid van de openbare buitenruimte, gebouwen, woningen, woon-zorg-combinaties en producten kunnen worden gebruikt.

7de  herziene druk (2012)
Ten opzichte van de vorige uitgave is deze druk geheel herzien en geactualiseerd. Er zijn nieuwe onderwerpen toegevoegd over bewegwijzering, routegeleiding en halteplaatsen. Op een groot aantal plaatsen is aanvullende informatie toegevoegd zodat het boek nog beter aansluit op de praktijk. Het hoofdstuk Normen is volledig vernieuwd en geeft nu een uitgebreide vergelijking van normen en keurmerken. Ook wordt er in het hele boek meer verwezen naar normen. En er is ingespeeld op het Bouwbesluit 2012 voor zover van toepassing.

Dit boek is tot stand gekomen met hulp van vertegenwoordigers van Ieder(in), Projectbureau Toegankelijkheid, lokale gehandicaptenorganisaties, de koepel van ouderenorganisaties CSO, ANBO, Viziris, VACpunt Wonen en diverse andere belangenorganisaties. (Ieder(in) is op 1 januari 2014 ontstaan uit een fusie tussen Platform VG en de CG-Raad.)

Naar boven