Praktijkboek Indieningsvereisten

ing. D.M. Hellendoorn, ing. P.J. van der Graaf

Vul de code die u van Avans+ heeft gekregen in bij het opmerkingenveld.

Omschrijving

Praktijkboek Indieningsvereisten
Met dit Praktijkboek heeft u een praktische vertaling van de Regeling omgevingsrecht (Mor) in handen, waarin staat welke gegevens moeten worden ingediend bij een aanvraag van een omgevingsvergunning voor het bouwen.

Door middel van vele voorbeelden wordt uitgelegd welke tekeningen, berekeningen en andere gegevens moeten worden ingediend, in welke vorm en op welk detailniveau. Ook wordt uitgelegd aan welke voorwaarden deze gegevens moeten voldoen en welke gegevens desgewenst na de verlening van de omgevingsvergunning kunnen worden ingediend.

Dit Praktijkboek is geschreven voor de aanvrager van een omgevingsvergunning voor het bouwen, maar zal ook voor het bevoegd gezag een handige richtlijn blijken te zijn bij het uitvoeren van de aannemelijkheidstoetsing. In de opzet van het boek is aangesloten bij de BRL 5019 Bouwplantoetsingen aan het Bouwbesluit en bij de volgorde van onderwerpen die de Mor hanteert.

Naar boven