PT Industrieel Management

Het tijdschrift voor technisch en industrieel management

Het eerste jaar profiteert u van 50% korting. Alleen geldig als u de afgelopen 3 jaar geen abonnee bent geweest. Dit voordeelabonnement loopt automatisch door in een jaarabonnement voor de dan geldende (jaar)abonnementsprijs tot wederopzegging.

Stopt automatisch na 3 nummers.

Bij bestelling graag een kopie van je studentenkaart mailen naar: klantenservice@vakmedianet.nl

Omschrijving

PT Industrieel Management richt zich op methoden en technieken waarmee het technisch management binnen de brede maakindustrie de productiviteit kan verbeteren.

Uiteindelijk draait alles om productiviteit. Worden doelen binnen de tijd die ervoor staat gehaald en wordt er voldaan aan de eisen zoals die gesteld worden voor wat betreft kwaliteit, veiligheid en kosten? En is er ook nog tijd om te innoveren?

Productiviteit
PT Industrieel Management publiceert over producten en systemen die binnen de maakindustrie garant staan voor een efficiënte en effectieve productie. Dat leidt tot minder afval, uitval en storingen, een hogere flexibiliteit, het adequaat kunnen reageren op klantorders, het behalen van de beoogde kwaliteit en het voldoen aan de geldende richtlijnen, wettelijke bepalingen en regelgeving.

Innoveren en leren
Soms ligt de oplossing in de toepassing van moderne technologie, soms ligt de oplossing bij het trainen van engineers, operators, projectleiders of onderhoudstechnici. En soms ligt de oplossing in het opnieuw inrichten van productie- of assemblageprocessen. Maar vaak ligt de oplossing in een combinatie daarvan.

Best practices, methoden en technieken
PT Industrieel Management behandelt niet alleen best practices uit Nederlandse en Belgische maakbedrijven, maar beschrijft tevens de belangrijkste methoden en technieken vanuit de basis.

Onderwerpen die de revue passeren zijn onder meer:
– predictive maintenance
– (collaborative) robotics
– sensoriek en dataverwerking
– smart manufacturing
– industriële automatisering
– veiligheid
– (cyber)security
– productdatabeheer
– digital twin
– procesverbetering
– additive manufacturing
– 3D-printen
– nieuwe materialen
– upply chain management
– the internet of things (IoT)
– ERP
– toepassing van cloud-oplossingen

Nieuwsbrief
Wilt u de nieuwsbrief met hierin het belangrijkste nieuws ontvangen? Registreer u dan gratis voor de nieuwsbrief van PT Industrieel Management via www.ptindustrieelmanagement.nl/nieuwsbrief

Naar boven