VRKI RisicoClassificatie Uitgebreid USB-stick (abonnement)

Rekenmodule voor beter beveiligingsplan

Piet de Haan

Omschrijving

VRKI RisicoClassificatie Uitgebreid USB-stick

U gebruikt de RisicoClassificatie (RC) module om op een eenvoudige manier de juiste risicoklasse vast te stellen voor een woning of een bedrijf.

VRKI 2.0
De RC gaat uit van de VRKI 2.0 versie 2018. De USB-stick bevat ook de bestaande versie 2017 van de Verbeterde Risicoklassenindeling (VRKI). Door het invoeren van een beperkt aantal gegevens, de waarde en attractiviteit van de aanwezige goederen, toont de RC niet alleen de juiste risicoklasse maar geeft ook aan op welke wijze de beveiliging wordt uitgevoerd. Bij bedrijven wordt de risicoklasse mede bepaald onder welke omstandigheden de attractieve goederen aanwezig zijn, zowel voor eigen gebruik, in een winkel of showroom of in een magazijn. Een tweede t/m de zesde invuloptie (subsystemen) gebruikt u voor een deel van het object met een andere omschrijving, of een andere attractiviteit van goederen en waarde. Immateriële zaken die van toepassing zijn op het risico kunt u meewegen.

BORG- of VEB Beveiligingscertificaat
De geconstateerde risicoklasse geeft de combinaties van samenhangende beveiligingsmaatregelen die voldoen aan de vereiste niveaus. Als de beveiliging op deze wijze wordt uitgevoerd geeft de RC aan dat er een BORG- of VEB Beveiligingscertificaat kan worden afgegeven. In alle situaties kunt u ook kiezen voor een zogenaamde maatwerk oplossing. Op basis van gelijkwaardigheid maakt u dan het beveiligingsplan.

De opdrachtgever kan aangeven dat er maar een deel van de beveiligingsmaatregelen gewenst zijn of maatregelen op een lager niveau wil laten uitvoeren, of bijvoorbeeld alleen een inbraakalarmsysteem wil laten installeren. De adviseur geeft dan in de RC aan welke maatregelen gewenst zijn. Hierop laat de RC zien dat er een BORG- of VEB Opleveringsbewijs mag worden afgegeven.

Programma van Eisen
Als de gegevens in de RC zijn ingegeven, produceert u een Programma van Eisen (PvE). Dit PvE is het uitgangspunt voor het op te stellen beveiligingsplan. Er worden concept beveiligingsplannen voor de ontwerper en opdrachtgever aangeboden. In het Intakedocument geeft u het doel van de beveiliging aan zoals inbraakbeveiliging, diefstalbeveiliging, overvalbeveiliging, brandbeveiliging, toegangsbeveiliging en informatiebeveiliging, etc. U voegt zelf in de RC teksten en afbeeldingen toe aan het PvE en ook in de bijlagen. Daarnaast is het mogelijk om een sjabloon te openen voor een Opleveringsrapport wat u kunt personaliseren door uw bedrijfslogo en eigen teksten toe te voegen.

Zowel het Intakedocument, het PvE en de concept beveiligingsplannen kunt u in de RC module opslaan als PDF of RTF-bestanden in projectenbeheer en vervolgens uitprinten.

Netwerkversie
Er is ook een netwerkversie beschikbaar. Voor informatie hierover neemt u contact op met onze klantenservice, telefoonnummer: 088 5840888.

Naar boven