Zakboek Elektrotechniek - Formules, tabellen en berekeningen

Ing. Nico Kluwen, Prof. Dr. ir. Sjef Cobben

Vul uw InstallQ klantnummer bij opmerkingen in.

Bent u docent en wordt deze uitgave verplicht voorgeschreven, of wordt invoering van deze uitgave overwogen? Vraag dan een gratis beoordelingsexemplaar aan.

Bestel

Omschrijving

Zakboek Elektrotechniek, formules, tabellen en berekeningen
NIEUWE EDITIE

In het  Zakboek Elektrotechniek zijn de bekende elektrotechnische begrippen, symbolen, grootheden, formules en schakelingen opgenomen.

Ook is deze editie uitgebreid in op basis van de technologische ontwikkelingen in de installatietechniek. Denk hierbij aan fotovoltaïsche systemen (PV-systemen), hogere harmonische stromen, EMC en andere relevante onderwerpen. Deze onderwerpen zijn geheel afgestemd op de NEN 1010 uitgave 2020.

Daarnaast bevat dit zakboek de gebruikelijke tabellen en grafieken. Het zakboekje is aangevuld met gegevens over distributietransformatoren, schakel- en verdeelinrichtingen en beveiligingsmiddelen. Bovendien komen berekeningen aan weerstanden, condensatoren, zelfinducties en magnetische velden aan bod. Behalve filterkringen zijn ook de formules opgenomen voor spanningsberekeningen.

Centraal staan de berekeningen die installateurs regelmatig uitvoeren rond bijvoorbeeld:
· kortsluitstroom in driefasenstelsels
· kortsluitstroom tussen fase en aarde
· maximale lengte van leidingen
· driefasenspanningsverlies
· inschakelstromen
· circuitweerstand in TT-stelsels
· arbeidsfactor
· harmonischen
· resonantiefrequentie
· spanningsvariatie.

Voor wie?
Het zakboek is nuttig voor iedereen die in de elektrotechniek werkzaam is of daar op een of andere wijze bij betrokken is, zoals studenten, adviseurs, installateurs, monteurs en technici.

Auteurs

Prof. dr.ir. J.F.G (Sjef) Cobben
Sjef Cobben heeft tientallen jaren ervaring in het ontwerpen en de bedrijfsvoering van elektrische installaties. Hij is vele jaren lid geweest van diverse nationale en internationale normcommissies op het gebied van elektrische installaties en Power Quality. Hij is in 2007 gepromoveerd aan de TU Eindhoven op het vakgebied Power Quality en thans als deeltijdhoogleraar verbonden aan de TU Eindhoven. Hij is auteur van vele publicaties en boeken op het gebied van elektrische installaties, veiligheid en Power Quality. Ook is hij als hoofdredacteur betrokken bij de Kennisbank Installatie Journaal waarin de uitleg en toepassing van NEN 1010 maar ook van de NEN 3140, Power Quality, Verdeelsystemen, ATEX en Machineveiligheid centraal staan.

Ing. N.J. (Nico) Kluwen
Nico Kluwen werkt als elektrotechnisch onderzoeker en gerechtelijk deskundige bij Nimirco B.V. Daarvoor was hij werkzaam bij EFPC B.V., European Fire Protection Consultants B.V. en Bureau Veritas als manager van de afdeling inspectie. In die hoedanigheid coördineerde hij de uitvoering van inspecties en specialistische onderzoeken in (middel) grote industriële bedrijven en alle takken van industrie, de gezondheidszorg, utiliteitsgebouwen, enzovoort. Daarnaast is hij vele jaren actief geweest in het normalisatiewerk, zowel nationaal (NEC 64) als internationaal (CENELEC en IEC). Ook heeft hij vele cursussen verzorgd en boeken geschreven rond het ontwerpen, het inspecteren en de bedrijfsvoering van elektrotechnische installaties.

Naar boven