A3 methodiek

Naar jaarplannen met meer focus en bezieling en minder papier

Omschrijving

Met de A3 methodiek krijgt u als manager een middel in handen om snel, doeltreffend en met meer draagvlak uw jaarplannen te realiseren. Met niet meer regels dan noodzakelijk is, zonder overbodige administratieve lasten en met een meer professionele en doelmatige monitoring van de bereikte resultaten. Kortom: meer sturing met minder papier.

De A3 methodiek berust op drie pijlers:

  • A3 jaarplan: een jaarplan op één A3-papierformaat.
  • A3 managementgesprek: een periodiek gesprek tussen verschillende managementlagen, waarin de thema’s vanuit het jaarplan worden besproken en het beleid met de uitvoering wordt verbonden.
  • A3 digitaal: faciliteert het verzamelen van informatie die aansluit bij het jaarplan en de managementagenda.

De in dit boek gepresenteerde A3 methodiek stelt u in staat de vaak starre en weinig bezielende planning & controlcyclus om te vormen tot een cyclus waarin interactie, inspiratie en betrokkenheid van managers en medewerkers centraal staan.

Naar boven