A3 methodiek - Introductie en Werkboek

Henk Doeleman

Omschrijving

Veel organisaties zijn sterk in verandering. De bestaande werkwijzen op het gebied van planning & control worden daarbij steeds meer ervaren als bureaucratisch, weinig interactief en niet inspirerend. De intrinsieke motivatie, ‘het samen vormgeven van de toekomst en het monitoren van de realisatie’, ontbreekt veelal.

Dit Introductie & Werkboek beschrijft een manier van werken waarbij iedere medewerker een bijdrage kan en mag leveren aan het realiseren van de gewenste toekomst van het team of de organisatie. Deze manier van werken, ‘de A3 methodiek’, is naast de verbetering van bestaande planning & control werkwijzen ook juist effectief in situaties waarin een organisatie voor een veranderopgave (zoals reorganisatie en fusie) staat

De kracht van de A3 methodiek is de combinatie van eenvoud, interactie, gedegenheid en minder papier. De A3 methodiek ondersteunt daarmee ook het leiderschap dat juist nú nodig is om teams en organisaties de gewenste verandering te kunnen laten doormaken.

De A3 methodiek versterkt daarmee de kenmerken van succesvol veranderende organisaties: minder papier, meer duidelijkheid over de richting (focus), consistentie in doorvertalen, samenhang, feedback en commitment.
Kwalitatief en kwantitatief wetenschappelijk onderzoek bevestigen deze belofte.

Meer op A3methodiek.nl

 

Over de auteur
Dr. H.J. (Henk) Doeleman is als partner verbonden aan RONT Management Consultants. Henk participeert daarnaast ook in het bedrijf Community Index. Community Index versterkt het planvormingsproces en verantwoording van de keuzes op basis van informatie uit (het combineren van) eigen en beschikbare big data. Henk is ontwikkelaar van de A3 methodiek als een vorm van een ‘one paper strategy’. Tevens doet hij (wetenschappelijk) onderzoek naar de effecten van de A3 methodiek. Eerder verschenen boeken van hem liggen alle op het gebied van praktisch toepasbaar maken van modellen en concepten voor de praktijk. Van zijn hand verschenen onder andere A3 methodiek (Kluwer, 2009) en Leiderschap in planning & control (Vakmedianet, 2014). Daarnaast heeft hij een groot aantal artikelen over de A3 methodiek (zie www.A3methodiek.nl) geschreven.

Naar boven