Aanbesteden doe je zo

mr. Drs. Mary-Ann Schenk, mr. Hein van der Horst

Bent u docent en wordt invoering van deze uitgave overwogen? Vraag dan een gratis beoordelingsexemplaar aan.

Bestel

Omschrijving

Aanbesteden doe je zo, 5e herziene editie
Praktijkboek opdrachten overheid, defensie, nutssector & concessies

Sinds de zomer van 2016 is de gewijzigde aanbestedingswet van kracht. Het aanbestedingsrecht is volop in beweging. Bovendien is aanbestedingswetgeving complex. En dat komt niet alleen doordat de regelgeving moeilijk toegankelijk is, maar ook door de gestage stroom van jurisprudentie. De oorzaak is vooral dat overheidsinkoop primair een bedrijfseconomische activiteit is in een knellende juridische jas. Met als gevolg dat rechtmatigheid vaak belangrijker is dan doelmatigheid, terwijl beide beginselen hand in hand gaan.

Herziene editie
Deze vijfde druk van Aanbesteden doe je zo is een actualisering van de vierde druk (2016). Bijzonder aan dit boek is, dat het niet alleen aanbestedingen van de klassieke overheid, de nutssector en concessies behandelt, maar ook defensie- en veiligheidsopdrachten.

De wijzigingen ten opzichte van de vorige druk zijn onder meer:
• Actualisering van praktijkvoorbeelden, Europese en nationale jurisprudentie en literatuur;
• Nieuwe inbreukprocedures door de Europese Commissie (woningcorporaties en defensieopdrachten);
• Nadere toelichting van de betekenis van grensoverschrijdend belang;
• Beschrijving onderscheid tussen selectie- en gunningscriteria;
• Nadere toelichting van het onderscheid tussen geschiktheidseisen en selectiecriteria;
• Toelichting van de begrippen beroepsaansprakelijkheidsverzekering, bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering en wettelijke aansprakelijkheidsverzekering;
• Wanneer is beroep op derden bij de meervoudig onderhandse procedure mogelijk?
• Wanneer kunnen zelfstandige dochterondernemingen van hetzelfde concern zelfstandig inschrijven?
• Bescherming persoonsgegevens;
• Wanneer is loting toegestaan;
• Voor- en nadelen van relatief en absoluut beoordelen, aan welke voorwaarden moet worden voldaan en de oorzaken van de herschikking van de rangorde (rangordeparadox);
• Wanneer kan de overeenkomst worden ontbonden;
• Wanneer is er sprake van heraanbesteding.

Legio praktijkvoorbeelden en in begrijpelijke taal geschreven jurisprudentie verduidelijken de wereld achter de aanbestedingsvoorschriften. Een uitgebreid trefwoorden- en jurisprudentieregister geeft de lezer snel toegang tot de onderwerpen waarnaar hij of zij op zoek is.

De auteurs benaderen aanbesteden vanuit het bedrijfseconomische inkoopproces, zodat deze materie ook toegankelijk wordt voor inkopers, projectmanagers, beleidsambtenaren en inschrijvers. Voor bedrijven biedt dit praktische handboek inzicht in de keuken van de inkopende overheid en nutsbedrijven en kan het als een reisgids door het aanbestedingsland worden beschouwd. Door de praktische benadering is dit handboek uitermate geschikt voor onderwijsdoeleinden.

De auteurs:
Mr. Hein van der Horst en mr. drs. Mary-Ann Schenk begeleiden sinds begin jaren negentig overheden en nutsbedrijven bij complexe aanbestedingsvraagstukken, zowel inkooptechnisch als aanbestedingsrechtelijk.

Naar boven