Aanbesteden doe je zo

mr. Drs. Mary-Ann Schenk, mr. Hein van der Horst

Nu met 20% introductiekorting. U betaalt nu € 60 in plaats van € 75. Geldig tot en met 15 december 2018.

Bent u docent en wordt invoering van deze uitgave overwogen? Vraag dan een gratis beoordelingsexemplaar aan.

Bestel

Omschrijving

De 5e herziene editie van Aanbesteden doe je zo verschijnt eind oktober.

Aanbesteden doe je zo, 5e herziene editie
Praktijkboek opdrachten overheid, defensie, nutssector & concessies

Sinds de zomer van 2016 is de gewijzigde aanbestedingswet van kracht. Het aanbestedingsrecht is volop in beweging. Bovendien is aanbestedingswetgeving complex. En dat komt niet alleen doordat de regelgeving moeilijk toegankelijk is, maar ook door de gestage stroom van jurisprudentie. De oorzaak is vooral dat overheidsinkoop primair een bedrijfseconomische activiteit is in een knellende juridische jas. Met als gevolg dat rechtmatigheid vaak belangrijker is dan doelmatigheid, terwijl beide beginselen hand in hand gaan.

Herziene editie
Deze vijfde druk van Aanbesteden doe je zo is een actualisering van de vierde druk (2016). Bijzonder aan dit boek is, dat het niet alleen aanbestedingen van de klassieke overheid, de nutssector en concessies behandelt, maar ook defensie- en veiligheidsopdrachten.

Aan de orde komen onder meer:
de voorbereiding op de aanbesteding, deze fase van het inkoopproces is vaak onderbelicht;
de wijze van specificeren, functioneel of technisch;
het ontwikkelen van inkoopstrategieën;
het uitvoeren van diverse risicoanalyses, contractvormen, duurzaamheid;
opdrachten wel of niet samenvoegen;
de verschillende aanbestedingsprocedures;
voor- en nadelen van verschillende gunningsmethodes en motiveren van beslissingen.

Legio praktijkvoorbeelden en in begrijpelijke taal geschreven jurisprudentie verduidelijken de wereld achter de aanbestedingsvoorschriften. Een uitgebreid trefwoorden- en jurisprudentieregister geeft de lezer snel toegang tot de onderwerpen waarnaar hij of zij op zoek is.

De auteurs benaderen aanbesteden vanuit het bedrijfseconomische inkoopproces, zodat deze materie ook toegankelijk wordt voor inkopers, projectmanagers, beleidsambtenaren en inschrijvers. Voor bedrijven biedt dit praktische handboek inzicht in de keuken van de inkopende overheid en nutsbedrijven en kan het als een reisgids door het aanbestedingsland worden beschouwd. Door de praktische benadering is dit handboek uitermate geschikt voor onderwijsdoeleinden.

De auteurs:
Mr. Hein van der Horst en mr. drs. Mary-Ann Schenk begeleiden sinds begin jaren negentig overheden en nutsbedrijven bij complexe aanbestedingsvraagstukken, zowel inkooptechnisch als aanbestedingsrechtelijk.

Aanbesteden doe je zo, 4e druk (isbn: 9789462452046)
Wilt u de vorige uitgave bestellen? Neem dan contact op met onze klantenservice, telefoonnummer: 088 5840888. Geef hierbij aan dat het om de vorige uitgave gaat.

Naar boven