Alert op risico

Naar risk readiness in mensen en organisaties

Gert van der Kolk, Thinka Bor-Reijinga

Bent u docent en wordt deze uitgave verplicht voorgeschreven, of wordt invoering van deze uitgave overwogen? Vraag dan een gratis beoordelingsexemplaar aan.

Bestel

Omschrijving

Met hardnekkige regelmaat trekken in de media opzienbarende mislukkingen aan ons voorbij in de wereld van banken, openbaar vervoer, onderwijsinstellingen, ziekenhuizen en woningcorporaties. En na elk debacle klinkt de roep om meer toezicht, gedragscodes, protocollen, procedures, structuurmaatregelen – meer hard controls dus. Waarna de volgende mislukking zich aandient en de vraag zich herhaalt: hadden we er iets aan kunnen of moeten doen? Jawel: door niet alleen hard controls, maar vooral ook soft controls in te zetten als instrument om risico’s te voorzien en te voorkomen.

Thinka Bor en Gert van der Kolk breken in dit boek een lans voor een consequente inzet van die soft controls, waardoor mensen en organisaties risk readiness kunnen ontwikkelen en op een alledaagse en verstandige manier omgaan met onzekerheid. Risk readiness zit tussen de oren en ontstaat tussen mensen. Dit vermogen is een samenstel van kennis, kunde en vaardigheden die je als professional kunt leren.

Alert op risico draagt voor die kennis, kunde en vaardigheden de bouwstenen aan. De auteurs laten (project)directeuren en een Amerikaanse hoogleraar aan het woord, die hun kijk op risk readiness geven en pleiten voor een mengeling van hard en soft controls. Naast een heldere omschrijving van de ins en outs van soft controls, geven de auteurs een toepasbaar model en praktische instrumenten om risk readiness in de praktijk te brengen.

Met cartoons van Len Munnik.

Ook verkrijgbaar als E-book. Bestel het E-book hier.

Naar de boekbespreking op overmanagement.nl

Thinka Bor-Reijinga is management adviseur, risicoregisseur en trainer. Zij is oprichter van de Risk Expert Factory, een risk management development netwerk, waarin het borgen van risicobewustzijn en risicobewust handelen in organisaties en teams centraal staat. Zij richt zich op versterking van kennis en vaardigheden in organisaties, om tot effectief risico-(proces)management te komen.

Gert van der Kolk is trainer, onderzoeker en adviseur voor samenwerkingsvraagstukken. Hij heeft in het publieke en private domein veel ervaring opgedaan door mensen en organisaties te helpen ingewikkelde vraagstukken overzichtelijk te maken. Hij bedenkt en implementeert graag praktische oplossingen voor een onbelemmerde procesgang.

Naar boven