Arbeid en Gezondheid 2017

Handboek over het beheersen van gezondheidsrisico’s op het werk

Dr. Ir. R. Houba, Dr. Wim J.T. van Alphen, H.P. Pennekamp, Ir. A.A.M. Leutscher, K.B.J. Schreibers

Inclusief online toegang tot www.handboekarbeidengezondheid.nl

Omschrijving

Risico’s steeds complexer. Een uitdaging voor de arbospecialist!
Tussen arbeid en gezondheid bestaat een spanningsveld. De risico’s worden steeds complexer van aard. Nieuwe gevaren in werksituaties dienen zich aan, zoals werken met:

  • genetisch gemodificeerde organismen
  • elektromagnetische straling in ziekenhuizen
  • vogelpest

Naast het klassieke trio fysische, chemische en biologische factoren, behoren voortaan ook de ergonomische aspecten, fysieke belasting van werknemers en psychische factoren tot het aandachtgebied van de arbospecialist.

Omdat bedrijfsrisico’s steeds minder zichtbaar en moeilijker te meten zijn is het een uitdaging om geïntegreerde oplossingen te vinden.

Tegenwoordig geeft de arbospecialist naast technische oplossingen ook suggesties en maatregelen om de organisatie van het werk en het individuele gedrag van werknemers te beïnvloeden.

Daarom krijgt u met dit handboek:

  • een overzicht van alle aspecten van arbeidshygiënisch werk;
  • inzicht in nieuwe wetenschappelijke ontwikkelingen in de kerndisciplines die met het vakgebied te maken hebben;
  • een overzicht van moderne bedrijfsrisico’s,ontstaan door nieuwe werksituaties zoals genetisch gemodificeerde organismen of elektronische straling in ziekenhuizen, die steeds lastiger te meten zijn hieraan verbonden zijn;
  • inzicht in de maatregelen die u kunt treffen om deze risico’s in de praktijk zoveel mogelijk te beperken.

Ga de grote uitdaging aan! Met deze informatie kunt u dit gemakkelijker realiseren.

 

Voor wie is het bestemd?

Het is een nuttig naslagwerk bestemd voor iedereen die in hun dagelijkse praktijk te maken hebben of krijgen met gezondheidseffecten op de werkplek.
Dit kunnen arbeidshygiënisten of veiligheidskundigen zijn, maar ook preventiemedewerkers, arboverpleegkundigen, arbocoördinatoren, adviseurs, or-leden en P&O-medewerkers die met arbeidshygiëne in aanraking komen.

Achtergrond van de auteurs

Dr. Wim J.T. van Alphen, Biochemicus, gecertificeerd arbeidshygiënist en hogere veiligheidskundige. Werkzaam als cursuscoördinator bij de opleiding tot hogere veiligheidskundige en een eigen adviesbureau. Tevens voorzitter van de certificatiecommissie arbeidshygiëne van Hobéon/SKO en bestuurslid van de Nederlandse Vereniging voor Arbeidshygiëne (NVvA).

Dr. Ir. R. Houba is als arbeidshygiënist werkzaam bij het Nederlands Kenniscentrum Arbeid en Longaandoeningen (NKAL) te Utrecht en bij de coöperatie PreventPartner.

Ir. A.A.M. Leutscher is als arbeidshygiënist/senior consultant werkzaam bij KeurCompany, een onderdeel van de landelijke arbodienst ArboNed.

H.P. Pennekamp is werkzaam als freelance tekstschrijver onder andere op het gebied van arbeidsomstandigheden.

Drs. K.B.J. Schreibers, Eur. Erg. is als Human Factors consultant werkzaam bij Intergo in Utrecht.

Aanvullende informatie

Het jaarboek kan eveneens gebruikt worden door post-HBO en -universitaire opleidingen van de zojuist genoemde beroepsgroepen.

Van Arbeid en Gezondheid verschijnt één maal per jaar een update in boekvorm. Wanneer u een abonnement afsluit, krijgt u ook toegang tot de online omgeving van dit boek aangevuld met jurisprudentie en de vraag en antwoord module. De online omgeving wordt regelmatig geactualiseerd en is dus altijd up to date. www.handboekarbeidengezondheid.nl

Naar boven