Arbo Pocket Wegwijzer 2021

H. Koenders

Omschrijving

Goede arbeidsomstandigheden dragen bij aan de gezondheid van de werknemers en de organisatie. Met de praktische hulpmiddelen uit deze wegwijzer kunt u meteen aan de slag.
In deze editie komen onder andere de volgende onderwerpen aan de orde:

  • Een uitgebreide toelichting op de Arbeidsomstandighedenwet.
  • Een overzicht van de belangrijkste gevaren op het gebied van arbeidsomstandigheden en welke oplossingen daar bij horen.
  • Het opzetten van een goed arbomanagementsysteem.
  • Een overzicht van de jurisprudentie met betrekking tot aansprakelijkheid bij ongevallen.
  • De belangrijkste actoren die een rol spelen bij het arbeidsomstandighedenbeleid, waaronder de arbeidsinspectie.

Sla twee vliegen in 1 klap!

Met een Arbo Pocket abonnement sla je twee vliegen in 1 klap. U ontvangt naast Arbo Pocket Wegwijzer ook Arbo Pocket Wet- en regelgeving 2021. Op deze manier krijgt u vanuit twee invalshoeken onmisbare informatie op het arbo gebied voor een interessante prijs.

Naar boven