Arbo Pocket Wet- en regelgeving 2018

Editie 2018

dr. J.R. Popma

Abonnement voor 2 pockets (Wegwijzer en Wet- en regelgeving)

Bent u docent en wordt deze uitgave verplicht voorgeschreven, of wordt invoering van deze uitgave overwogen? Vraag dan een gratis beoordelingsexemplaar aan.

Bestel

Omschrijving

De Arbo Pocket wet- en regelgeving bevat de volledige tekst van de Arbeidsomstandighedenwet. Deze tekst wordt uitvoerig toegelicht en van commentaar voorzien. Daarnaast wordt de toepassing van de Arbeidsomstandighedenwet behandeld, waarbij de auteur ingaat op de rechten, bevoegdheden en verplichtingen van zowel werkgever als werknemer. Ook andere wetgeving komt aan de orde, zoals de Wet op de Ondernemingsraden en de Arbeidstijdenwet.

De informatie in dit boek is op een overzichtelijke, direct toegankelijke manier bijeengebracht. Dit maakt Arbo Pocket Wet- en regelgeving tot een praktische hulpbron voor iedereen die met arbeidsomstandigheden te maken heeft: preventiemedewerkers, arbocoördinatoren, veiligheidsdeskundigen, personeelsfunctionarissen, directies en or-leden.

Nieuw in 2018

In 2017 is de Arbowet wederom op een aantal punten gewijzigd. De belangrijkste wijzigingen hadden onder meer betrekking op de versterking van de preventieve taak van de arbodienst, extra waarborgen rond de onafhankelijkheid van de bedrijfsarts, en de introductie van het instemmingsrecht voor de ondernemingsraad of personeelsvertegenwoordiging bij de keuze van de preventiemedewerker. Deze wijzigingen zijn opgenomen in de Arbo Pocket.Wet- en regelgeving.

 

Doelgroep:
Dit boek is een leidraad voor iedereen die binnen een organisatie belast is met de zorg voor arbeidsomstandigheden, zoals het management, de arbocoördinator en de preventiemedewerker.

Naar boven