Assessment Centers

Dr. Jeroen Seegers

Bent u docent en wordt deze uitgave verplicht voorgeschreven, of wordt invoering van deze uitgave overwogen? Vraag dan een gratis beoordelingsexemplaar aan.

Bestel

Omschrijving

Het is alweer ruim veertig jaar geleden dat de assessmentcentermethode (ACM) en daarmee het assessmentcenter, zijn intrede deed in Nederland. Het assessmentcenter brengt het talent en het potentieel van mensen op een alomvattende manier in kaart door met behulp van tests en praktijksimulaties inzicht te verwerven in de competenties en talenten van de personen in kwestie. Assessment is dus eigenlijk een ander woord voor beoordelen, met dat verschil dat beoordelen achteraf geschiedt, terwijl men bij assessment vooraf probeert te taxeren welke kwaliteiten iemand heeft.

De assessmentcentermethode blijkt een goed uitgangspunt te zijn voor strategisch talentmanagement. De methode verschaft een doeltreffende techniek voor het selecteren van medewerkers, biedt een goede basis voor het ontwikkelen en opleiden, helpt leidinggevenden hun medewerkers beter te beoordelen en biedt een basis voor resultaatgericht belonen. Door het inzetten van de assessmentcentermethode kan het topmanagement het binnen de organisatie aanwezige potentieel beter benutten. In een tijd waarin het voor organisaties steeds moeilijker wordt talent van buiten aan te trekken, is het van belang flexibeler om te gaan met het binnen de organisatie beschikbare potentieel. De assessmentcentermethode is een effectieve techniek om de interne arbeidsmarkt beter te benutten.

Jeroen Seegers (MSc, PhD) is sinds 1977 actief als bedrijfspsycholoog en adviseur-coach. Seegers is de grondlegger van de assessmentcenteraanpak in Nederland en heeft zich gaandeweg gespecialiseerd in topassessment, topcoaching, leiderschapsontwikkeling, onboarding en boardroom dynamics. Vanuit veertig jaar ervaring met de assessmentcentermethode schreef hij dit boek. Het boek is bedoeld als kompas voor iedereen die zich uitgebreid wil oriënteren op het gebied van talentassessment, zowel studenten en onderzoekers als praktijkmensen en HR-specialisten. Het boek beschrijft niet alleen in detail de assessmentcentermethode, maar ook alternatieve methoden en technieken voor talentassessment en mogelijkheden voor het in kaart brengen van het talentquotiënt van de organisatie.

Naar boven